Skip to content

INCOMED
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-20 15:04:08
JSON

NIPT: K91530017T
Administrator: Gentian Kreka
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari marketingu, promovimi, studimi tregu ne fushën mjeksore dhe farmaceutike. Import, eksport, tregëtim me shumicë dhe pakice të barnave , barnave narkotike dhe psikotrope, produkteve / artikujve dhe pajisjeve mjeksore farmaceutike, laboratorike dhe dentare, produkteve kozmetike, suplementeve ushqimore/bimore. Import, export, tregetim te bimeve medicinale shendetesore, bimeve aromatike, dhe te produkteve te gatshme bujqesore, ereza, fruta te thata, vajra bimore etj, produkte organike bio. Veprimtari publikuese dhe printime e shperndarje të literatures dhe materialeve shkencore ne fushen e mjeksore e farmaceutike si dhe konsulence në fushen farmaceutike, rregjistrimin e barnave, analize tregu, studime klinike mbështetur në legjislacionin në RSH, në funksion te aktivitetit.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.03.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane Vaqarr LALM Automjet tip Caddy me targë AA802GI
2) Tirane Tirane TIRANE Automjeti tip Caddy me targe: AA 489 HV
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vaqarr LALM Zona Kadstrale 2376, Nr. pasurie 103/17-ND dhe 103/17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 20.12.2010
Kontrate shitblerje kuotash 20.06.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 019 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 28 400 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 41 852 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 53 195 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 34 223 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 836 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 37 721 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 49 881 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:427 363 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:405 928 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:384 457 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:294 237 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:231 189 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 201 476 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 250 047 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 200 630 250,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja