Skip to content

CABLE ALBANIA ELBASAN SOUTH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:08:19
JSON

NIPT: K92703204L
Administrator: Leonard Prifti; Agim Qenani (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim i programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA ELBASAN SOUTH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/02/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.01.2013, me ane te Vendimit Nr.7272 Regj., them , Nr.1422 Vendimit, date 03.02.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ne te cilin eshte vendosur pranimi i kerkese-padise. Prishja e shoqerise tregtare "CABLE ALBANIA ELBASAN NORTH”. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 25.07.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrim Shoqerie. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagja Brigada 17 Sulmuese, nr. 106

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 20.09.2010
Vendim date 03.02.2014
Raport Likuidimi Shoqerie date 15.03.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrim Shoqerie date 25.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 670 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 130 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 43 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 564 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 13 726 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 229 917,00
Punuar Nga : A.Baja