Skip to content

Bylis.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 12:53:44
JSON

NIPT: L18407801Q
Administrator: Arbër Sino
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e futbollit, si dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Futja në tregun e lojërave për të blerë lojtar sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesat e shoqërisë. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtare dhe ndërkombëtare. Shoqëria, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që të lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31/08/2011
Rrethi: Mallakaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GJANICA, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 05/08/2008 me NUIS K88221801R me seli qendrore ne Mallakaster, Ballsh, Rruga Nacionale Fier-Ballsh, Km 22, Kompleksi Gjanica dhe me administrator Besnik Kapllanaj. Aksioneret e shoqerise jane: Shkëlqim Kapllanaj me 2% te aksioneve; Besnik Kapllanaj dhe Vilson Kozaj me 49% te aksioneve secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.04.2023

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 14.04.2023.
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Zamir Malasi; Vilson Kozaj; Klaudjo Kapllanaj
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22/09/2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 29/09/2022, me ane te Shkresës nr. 5686/3 Prot., datë 26.09.2022 për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Jugor), u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit Bylis. SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- L18407801Q .
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mallakaster, Ballsh

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 04.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2014
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 520 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -866 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -31 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 650 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 185 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli