Skip to content

EVEREST OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-20 10:56:48
JSON

NIPT: L21829002Q
Administrator: Gjergj Bojaxhi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe shitje me shumice te hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre si per shembull por pa u kufizuar ne nafte,benzine,vajra lubrifikante,solar.Te gjitha veprimet tregtare,financiare,imobiliare dhe garantuese te konsideruara te nevojshme ose te dobishme per permbushjen e objektit.
Emërtime të tjera Tregtare: EVEREST OIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/06/2012
Rrethi:
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 21 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PETRA SRL, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit Italian, me seli te regjistruar ne Ravenna, Itali, me kod fiskal, nr. TVSH dhe nr. Regjistrimi ne regjistrin tregtar Genova 01222890392, e perfaqesuar nga Paolo Ghinassi (Sipas marreveshjes se shit-blerjes se aksioneve, date 06.09.2019)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 17.08.2023, terhequr nga QKB date 20.10.2023, Pronar perfitues, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

GUIDO OTTOLENGHI, shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 48.9% te kapitalit pasi eshte zoterues ne shoqerine ESTROSA SPA (03552271201), e cila eshte zoteron 69.93% te kuotave ne shoqerine LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SP (00745880153), e cila eshte zoteruese 100% e shoqerise PETRA SRL (01222890392), e cila zoteron 70.43% te kapitalit te subjektit EVEREST OIL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.06.2016.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: Sipas Prokures se Posaçme, date 27.01.2014, Nr.Rep 403, Nr.Kol. 62/1, Z. Gjergj Bojaxhi emeron perfaqesuese te posaçem te tij Znj.Misela Dervishi te ciles i jep te drejta per te kryer transferta nga te gjitha llogarite e “EVEREST OIL” sh.a prane Bankes Kombetare Tregtare. Gjithashtu, perfaqesuesja ka te drejte te nenshkruaje çdo lloj dokumenti qe nevojitet apo do ti kerkohet, per kryerjen e çdo veprimi, per realizimin e te drejtave te dhena, sipas autorizimit ne permbatje te kesaj prokure.

Sipas Prokures se Posaçme, Nr.1550 Rep, Nr598/2 Kol, date 15.07.2015, Z.Gjergj Bojaxhi, ne cilesine e administratorirt te shoqerise "EVEREST OIL", sh.a, emeron pa afat si perfaqesues te posacem punonjesen e shoqerise, Joana Beqiri, te ciles i jep te drejte per te kryer transferta nga te gjitha llogarite e "EVEREST OIL", sh.a prane Bankes Kombetare Tregtare, me destinacion ne llogarite qe "EVEREST OIL" ka ne banka te tjera sipas detajimit te percaktuar ne prokure. Gjithashtu perfaqesuesja ka te drejte te nenshkruaje çdo lloj dokumenti qe do ti nevojitet apo do ti kerkohet per kryerjen e çdo veprimi, per realizimin e te drejtave te dhena, sipas autorizimit ne permbajtje te kesaj prokure.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga"Lidhja e Prizrenit",pallati "Vega" (nr.8), kati V, AP.15, Tirane

Adresa:
Vlore, Rruga Sazan, ish fabrika e sodes Vlore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 20.10.2023
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 20.10.2023
Kontrate per shitblerjen e aksioneve date 12.05.2014
Procesverbal i mbledhjes se aksionareve per rritjen e kapitalit date 17.06.2014
Kontrate per shit-blerjen e aksioneve date 08.01.2015
Procesverbal i mbledhjes se aksionareve per rritjen e kapitalit date 27.09.2017
Marreveshje per shit-blerje aksionesh date 06.09.2019
Kontrate shit-blerje aksionesh date 07.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra financiare 2021
Pasqyra financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 68 756 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 956 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 308 522,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 612 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 13 018 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -13 830 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 77 211 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 343 524 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 333 682 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 227 687 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 623 593 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 810 669 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 504 251 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 782 897 393,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 056 701 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:558 540 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 952 983 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 893 705 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 893 705 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 16 331 783 039,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala