Skip to content

TESLA VIZION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-23 11:54:44
JSON

NIPT: L31518001O
Administrator: Defrim Celami
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimin e veprimtarise private ne fushen e projektimit, mbikqyrjes, zbatimit dhe kolaudimit te punimeve te objekteve civile ekonomike, industsriale e turistike. Studime gjeologjike, minerare, hidrogjeologjike e sizmike. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, ndertim rruge, si dhe rrugeve speciale autostrada, veshje me asfaltobeton te rrugeve ndertim mbishtrese si dhe sistemim dhe asfaltim sheshesh. Ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore. Ndertim ujesjellesa e kanalizime. Ndertim vepra kullimi ujitje toke e impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemime hidraulike. Rikonstruksione godina civile e ekonomike, veshje fasadash etj. Restaurim i monumenteve te kultures. Punime karpentjerie. Punime ne siperfaqet e gjelberta, parqe, pyllparqe, mirembajtja, zhvilimi i dekorit ne mjedise urbane. Projektim interiere, projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Shfrytezim guroresh, lavatrice te inerteve, impiante per prodhim te parafabrikateve betoneve, asfaltobetoneve per vete dhe te tretet. Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale, bujqesore, blegtorale, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, elektromjeksore, elektrosinjalizuese, hidrosanitare, kancelari, servis per automjete, makineri per sektore te ndryshem ekonomike dhe sociale, bimeve medicinale, materialeve te ndertimit dhe inerteved. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te tretet
Emërtime të tjera Tregtare: L31518001O
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Gjin Bue Shpata, Nr. 101

Akte. Tjetërsim Kapitali: Eksstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 23.12.2021
Statuti i shoqerise, date 13.03.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra e performancces 2015
Pasqyra e performances 2016
Pasqyra e performances 2017
Pasqyra e performances 2018
Pasqyra e performances 2019
Pasqyra e performances 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 230 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 963 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 721 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 350 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 520 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 850 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 388 273,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -509 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:418 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 145 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 352 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 619 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 617 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 362 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 14 424 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 112 053,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : I.Cara