Skip to content

CARPATHIA ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-05 11:39:41
JSON

NIPT: L41629009A
Administrator: Burim Latifi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, ruajtje, shperdarje, shitje me shumice e barnave, artikujve farmaceutik dhe parafarmaceutik, shtesave ushqimore dhe produkteve bimore, produkte Anti Covid - 19, produkte te mbrojtjes personale dhe solucione desinfektuese te ndryshme, produkteve kozmetike, bimeve medicinale, barnave narkotike dhe psikotrope, paisjesh mjeksore dhe laboratorike, reagenteve dhe kiteve, paisjeve dhe materialeve laboraterike dentare, te licensuara nga organet e tjera kompetente ne rastet kur kerkohet. -Servis dhe mirembajtje paisjesh mjeksore, paisjesh dentare -Dhenie me qera zyrash dhe ambjentesh. Cdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar i cili i sherben aktivitetit te saj kryesor.
Emërtime të tjera Tregtare: CARPATHIA ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/04/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
Çështje Ligjore: I. Me date 30.12.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 20.02.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar MEZEZ Rruga "Pavaresia" Ndertesa Nr. 1, Kati i Trete, Zyra 340 dhe magazine, Mezez

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.11.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash date 18.10.2019
Kontrate dhurimi kuotash date 22.10.2021
Kontrate dhurimi kuotash date 21.07.2020
Kontrate dhurimi kuotash date 21.07.2020
Kontrate dhurimi e kuotave date 12.10.2015
Kontrate dhurimi kuotash date 13.01.2020
Kontrate dhurimi e kuotave date 23.01.2018
Kontrate per shitje kuotash date 06.05.2021
Kontrate shitje kuotash date 03.03.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit 01.01.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 563 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 450 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 991 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 633 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 452 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 163 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:70 839 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 975 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:36 915 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:29 246 693,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:26 650 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 364 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 308 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala