Skip to content

E&E INVESTMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 14:54:15
JSON

NIPT: L51616023Q
Administrator: Arben Taipi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te operoj ne fushën e perqendrimit te investimeve kapitale qofshin keto ne cash apo natyre si kontribut i Ortakut apo mobilizime nga te trete me qellimin aktivitetin tregtar dhe efektiv te tyre. Pjese e aktivitetit te shoqerise do jete edhe, perpunimi, instalimi, prodhimi i mallrave industriale, shrebime te punimeve per infrastrukturen ndertimore, energjitike, sherbime te agjentit, subagjentit ne shitje blerje pasurie te luajtshme dhe te paluajtshem dhe brokerit per mardhenie kontraktimi midis paleve dhe mardhenie financiare, leasing, qeradhenieqeramarrje, konsulence, marketing, export-import, sherbime transporti per nevoja te veta dhe per te trete si dhe cdo aktivitet te lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: E&E INVESTMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/04/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 196 500,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DIGIT-ALB, shoqëri aksionere se drejtës shqiptare, me NIPT K41719004D me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Ortaket e shoqerise jane Alban Jaho me 2,52% te aksioneve, Itan Hoxha me 8,56% te aksioneve, Alba Gina me % te aksioneve, Agron Shapllo me 2,52% te aksioneve, Eduard Poda me 1,52% te aksioneve, Redia Hoxha me 4,19% te aksioneve, shoqeria ALBSEA TRANSPORT me 8% te aksioneve, shoqeria DEM Capital dhe E&E INVESTMENT me 8,9% te aksioneve secili, Arch Investor me 3,2% te aksioneve, shoqeria UNION GRUP me 13,6% te aksioneve dhe shoqeria LORESA me 30,07% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.09.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqerise eshte 50.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te dates 30.10.2020
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Abdyl Frasheri", Ndertesa Nr.31/7, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.09.2022
Statuti i shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 331 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 711 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 26 651 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -829 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 38 330 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 435 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -499 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 308 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 962 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 549 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:39 267 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 162 771,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2021

Punuar Nga : A.Lala