Skip to content

AIR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-19 09:15:56
JSON

NIPT: L51712008C
Administrator: Alban Meça
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime dezinfektimi dhe sterilizimi. Tregtim te artikujve dhe produkteve qe lidhen me sherbimet e dezinfektimit dhe sterilizimit.Tregtim te artikujve higjieno - sanitare, bujqesore, agrare e veterinere ne pergjithesi.Pjesemarrje ne tendera publike dhe private me objekt tregtimin dhe ofrimin e produkteve dhe sherbimeve ne fushen e dezinfektimit, sterilizimit, asistences me produkte, trajtime apo reagente agrare e veterinare ne pergjithesi.Çdo aktivitet tjeter qe lidhet ne menyre direkt dhe indirekt dhe qe i sherben permbushjes se aktiviteteve si me lart. Pastrim i ambjenteve te jashtme dhe te brendshme. Pastrim dhe gjelberim te ambjenteve te jashtme. Mirembajtje te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme. Importe dhe paketime dhe ripaketimeve te produkteve qe kane te bejne me fushen e pastrimit dhe tregtimin e tyre. Sherbim transporti si dhe sherbimin e zhvendosjes nepermjet transportit te mobiljeve te zyrave, shtepive etj. Sherbime 3-D, dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim. Sherbime ekspertize higjeno-sanitare, Sherbime nderhyrese higjeno-sanitare, trajtimi me gaz, sherbime dezinfektimi, dezinsektimi, deratizimi dhe trajtimi me gaz dezinfektues per produkte ne gjendje ruajtje si lende e pare 2 ushqimore, magazina ushqimore, fabrika prodhimi ushqimi etj. Importin si dhe tregtimin e makinerive, prerese te drurit si dhe perpunimin e drurit. Sherbime, asistence teknike per hartim te dokumentacionit per sistemet e menaxhimit te cilesise, mjedisit, sigurise se shendetit ne pune dhe sigurise ushqimore, perfshire planin HACCP.
Emërtime të tjera Tregtare: AIR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/05/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet me targe AA 745 TH
Tirane, Automjet me targe AA 375 US
Tirane, Automjet me targe AA 908 SO
Tirane, Automjet me targe AB 329 CF
Tirane, Automjet me targe AA 693 SB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.8.C - Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, rruga "Siri i Kodra" Nr. 8340. Nr. Pasurie 5/450, Njesia Administrative Nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 19.10.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash kapitali date 30.07.2020
Kontrate shitje kuotash date 01.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 28 467 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 699 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:49 375 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 000 000,00
Punuar Nga : A.Lala