Skip to content

ELBA-OIL 2015 SHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-13 07:15:17
JSON

NIPT: L52606201T
Administrator: Shkëlqim Plakalliu
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë të, karburanteve, vajrave lubrifikantëve, Import eksport të tyre, Naftës dhe nënprodukteve të saj, Bar-Restorant, pika servisi, lavazh, shërbim parkingu, hoteleri, turizëm, fshat-turistik, transport pasagjerësh dhe mallrash për të dytë dhe të tretë, brenda dhe jashtë vendit. Shërbim riparim në pika të vecanta, të mjeteve të transportit e mjeteve ngritëse të të gjitha llojeve kapaciteteve tonazheve, tipeve markave si dhe të pjesëve të këmbimit, gomave. Import eksport tregti me shumicë pakicë të gjitha llojeve të mjeteve, të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, skrap, materiale industriale ushqimore blegtoriale bujqësore, drusore pjesëve të këmbimit etj. Bar-bufe, lokal. Shitje dhe blerje të pasurive të paluajtshme, Servis automjetesh, ndërtime, projektime, zbatim projektesh, prodhim materiale ndërtimi, tregti me pakicë i vajrave lubrifikantë, shitje-blerje automjetesh, të pajisjeve e makinerive. Eksport-import e tregtim me shumicë e pakicë i të gjithave llojeve të mallrave industriale, ushqimore, ndërtimore e bujqësore, të pjesëve të këmbimit. Në fushën e transportit për vete e të tretë, të mallrave industriale, ndërtimore ushqimore e bujqësore. Transport të udhëtarëve e hapjen e agjensive turistike, dhe udhëtimesh. Në fushën e ndërtimit dhe zbatimit, projektim prodhim i materialeve inerte, Tregtim të pjesëve të këmbimit për automjete, tregtim me pakicë e karburanteve dhe vajrave lubrifikantë. Import eksport tregtim me shumicë e pakicë për vete dhe të tretë të materialeve të ndërtimit, pajisje elektroshtëpiake, të cdo lloj malli të materialeve të ndryshme industriale, ushqimore të të gjitha llojeve, pajisjeve, veglave instrumentave, makinerive, të mjeteve transportuese, ngritëse transportuese të të gjitha llojeve, kapaciteteve tonazheve tipeve markave, si dhe të pjesëve të këmbimit, gomave. SH R S F për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike, dhe private dhe mbrojtjen e jetës së personave ( Kategoria A ). Sistemim dhe menaxhim i parkimeve të hapura dhe të mbyllura në qytet.
Emërtime të tjera Tregtare: ELBA-OIL 2015 SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27.01.2015
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 640 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Migen Plakalliu, Nazif Bajrami, Shkëlqim Plakalliu
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Automjeti Renault Kangoo me targë AA 059 IM.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Xibrakë Labinot fushë, Kantjeri midis fshatrave Mirakë-Xibrakë, Zona Kadastrale nr 3864, pasuria me nr 734/1.

Adresa:
Elbasan, Lagjja Emin Matraxhiu, rruga Kozma Naska, godina nr.12/251, ndërtesë 1-katëshe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 13.10.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 12.09.2018
Kontrate shiblerje kuotash 28.09.2018
Kontrate shitje kuotash kapitali date 27..11.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 289 619,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 810 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 037 196,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 371 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 368 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 214 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 015 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:30 354 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 143 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 770 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 297 685,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 723 183,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala