Skip to content

PANDA GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-14 11:25:00
JSON

NIPT: L53719002Q
Administrator: Arsenida Gjiriti
Objekti i Veprimtarisë: Bar - restorant Hoteleri - turizem Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale
Emërtime të tjera Tregtare: PANDA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/01/2015
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 815 929,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “FUTURE CONCEPT”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 07/03/2022, me NUIS M21601032H, me seli qendrore ne Tirane Rruga Sabri Preveza, Blloku Nr.2, Pasuria Nr.215/87-ND, Njesia Nr.34, Kati perdhes, me administrator Florjan Almadhi. Ortakët e shoqërisë janë Florjan Almadhi, “OKAY MED-INVEST” dhe “PANDA GROUP” (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.03.2023)

II. “PANORAMA TV”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 10/09/1999, me NUIS K31531673S, me seli qendrore ne Tirane Rruga "Panorama", Nd.2, Kulla e Biznesit 1016, Njësia Bashkiake Nr.9, me administrator Ardit Çela. Ortakët e shoqërisë janë “PANORAMA GROUP” dhe “PANDA GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.03.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Me datë 08.01.2019, në bazë të Prokures se Posaçme, Nr. 102 Rep., Nr. 72 Kol., Znj. Esmerada Braçellari i jepen tagra per te kryer veprime pranë Bankës Kombëtar Tregtare, Bankës Alpha dhe Bankës Amerikane të Investimeve (ABI), sic parashtrohen në prokurë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Lagjja 3, Shetitore Fan S. Noli, Objekti nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.03.2023
Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 04.08.2017
Vendim i Asamblese se Pergjithshme, Zmadhim Kapitali date 01.06.2018
Prokurë e Posacme datë 08.01.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme, Zmadhim Kapitali date 17.06.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme, Zmadhim Kapitali date 15.06.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 7 266 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 818 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 087 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 131 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 974 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 234 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 884 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:42 145 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 182 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:55 708 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:42 344 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 956 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:29 957 255,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:21 284 637,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli