Skip to content

HMK - Consulting
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-31 10:40:30
JSON

NIPT: L57129604Q
Administrator: Gëzim Pajo
Objekti i Veprimtarisë: Projektime, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve të ndërtimit. Studime në fushën e planifikimit urban. Shërbime ekspertize lidhur me Vlerësimin e ndikimit në mjedis. Shërbime konsulencë, marketingu dhe Vlerësim të pasurive të paluajtshme. Import - eksport të produkteve pajisjeve dhe makinerive që kane lidhje me objektin e veprimtarisë.
Emërtime të tjera Tregtare: HMK - Consulting shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.09.2015
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, BILISHT Lagjja 3, Rruga Superstrada e Devollit, Pallati 32, Hyrja 1, Ap. 10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.07.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.12.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.12.2019
Vendimi i ortakut dhe kontrata e shitjes se kuotave 19.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 595 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 23 351 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 638 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 144 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 448 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 778 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 235 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:41 509 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 810 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:45 969 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:48 561 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:900 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala