Skip to content

"IR" sh.p.k (Ish REAS 16)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-23 10:59:21
JSON

NIPT: L62107028A
Administrator: Fisnik Bushati
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje pasurish te paluajtshme, makinerish, projektim, prodhim, investime te ndryshme. Import-eksport, tregtimi me shumice e pakice i artikujve dhe produkteve te ndryshme, te tilla si por pa u kufizuar ne produkte dhe artikuj industriale, ndertimore, makineri-pajisje. Shoqeria mund te kryeje çfaredo veprimtarie tjeter qe lejohet nga legjislacioni ne fuqi i Republikes se Shqiperise. Dhenie me qira e pasurive te paluajtshme me TVSH vetem per objektin Arena Center, e makinerive me TVSH dhe paisjeve te ndryshme me TVSH. Aktivitete ne fushen e turizmit, hapja dhe menaxhimi i hoteleve, sallave te konferencave, Spa, fitness, bare, restorante. Menaxhimi i qendrave tregetare, ofrimi i sherbimit te parkimit me TVSH. Administrimi, menaxhimi dhe mirembajtja e ambjenteve te perbashketa me TVSH. Dhenia me nenqira e pasurive te paluajtshme pa TVSH, sipas legjislacionit fiskal ne fuqi. Ofrirn konsulence tregtare dhe marketingu me objekt shitje-blerjen e pronave te paluajtshme per palet e treta;Sherbime keshilluese, ndermjetesuese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne objektin e aktivitetit te percaktuar te shoqerise, bazuar ne Legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: "IR" sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/09/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 923 790 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Idajet Ismailaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Blv. "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla Nr. 2, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuote date 20.04.2017
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.06.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.06.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 11.12.2017
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 28.08.2019
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 16.07.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 60 672 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -30 244 179,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -8 234 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 479 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -207 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:118 012 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 252 866,00
Punuar Nga : A.Lala