Skip to content

ALB - STAR ( ish "''ALB-STAR'"'; ish"ALBSTAR SH.P.K") Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 09:40:18
JSON

NIPT: J62903512W
Administrator: Bledar Lloshi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, industriale, tregti import export. Transport i mallrave për të tretë me qira dhe për llogari të vet brenda vendit. Tregti me shumicë e ujit të pijshëm dhe e ujit industrial. Transport me mjete jashtë norme për llogari të vet dhe të tretë brenda dhe jashtë vendit. Menaxhim i mbetjeve jo të rrezikshme (aktivitet grumbullim dhe transport i mbetjeve jo të rrezikshme). Hapja dhe menaxhimi i hoteleve "Strukture Akomoduese 4 ose 5 yje", e godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelier. Hapja dhe menaxhimi i sallave te konferencave ne kuader te aktivitetit hotelier. Hapja,menaxhimi dhe fuksionimi i qendrave te rekreacionit, fitness dhe pishina. Aktivitet ne fushen e qiradhenies te zyrave, ambjenteve tregtare dhe/ose pasurive te tjera te paluajtshme qe i perkasin hotelit. Kryerja e tregtimit, prodhimit dhe perpunimit te mallrave, qe kane te bejne me aktivitetin e hotelerise. Hapja e menaxhimi i bareve dhe restoranteve brenda struktures hoteliere si dhe ushtrimi i aktivitetit ne fushen e kembimit valutor dhe te mallrave te cmuar, bizhuteri, apo sende me vlere te kuotuara ne burse dhe cdo gje tjeter qe perfshijne fushat e mesiperme, te lejuara nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB - STAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 008 790 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë aktuale në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Fesbian Myftari. Ortakët e shoqërisë janë Rajmonda Agalliu - 14.5%, Jonuz Ismailaj - 19.5%, shoqeria “MOTUS” - 57%, Sadik Ismailaj - 9% (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 08.03.2022, terhequr ne daten 03.11.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ALB - STAR”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 57% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te “MOTUS”, dhe kjo e fundit zotëron 57% të kapitalit të shoqërisë “FINMAN” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “Alb – Star”. Data e percaktimit si pronar perfitues 07.02.2022.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “SHUSHICA HYDROPOWER”, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.05.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71729019M, me adresë aktuale në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8, me administrator Ermira Pepaj. “ALB - STAR ( ish "ALBSTAR SH.P.K")” zotëron 34% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

II. “Space+”, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 18.06.2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjitrin tregtar NIPT L72122043D, me adresë akutale në Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Arena Center, zona e zyres "BC", kati 2, me administrator Ledion Vukaj. “ALB - STAR ( ish "ALBSTAR SH.P.K")” zotëron 99% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

III. “ECOCLEAN”, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 29.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L53003402I, me adresë aktuale në Fier, Patos, Zona Industriale, Patos Fier, Nr. Pasurie 69/29, Zona Kadastrale 2890, Pranë Kompleksit AlbStar, me administrator Elgerti Bixha. “ALB - STAR ( ish "ALBSTAR SH.P.K")” zotëron 50% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

IV. ALBRAIL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar koncesionare, e themeluar më datë 13.01.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61314003H, me adresë aktuale në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Shkalla C, Kati 5, me administrator Dritan Spahiu. “ALB - STAR ( ish "ALBSTAR SH.P.K")” zotëron 66.3% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Patos, Kamion i Tipit Scania, Targe AA 185 IY

2. Patos, Mjet i tipit MAN 4x4, Targe AA 563 JN

3. Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targe AA 691 GZ

4. Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targe AA 641 HE

5. Patos, Mjet i tipit Nursan ( gjysem rimorkio ), Targe ABR 895

6. Patos, Mjet i tipit Nursan ( gjysem rimorkio ), Targe ABR 891

7. Patos, Mjet i tipit Nursan ( gjysem rimorkio ), Targe ABR 892

8. Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targe AA 648 HE

9. Patos, Mjet i tipit MAN TGS 2644, Targe AA 643 HE

10. Patos, Mjet i tipit Nursan ( gjysem rimorkio ), Targe ABR 890

11. Patos, Mjet i tipit Nursan ( gjysem rimorkio ), Targe ABR 893

12. Patos, Mjet i tipit Nursan ( gjysem rimorkio ), Targe ABR 894

13. Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targe AA 647 HE

14. Patos, Kamion i Tipit Nissan Atleon 140, Targe AA 603 DY

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.5 - Leje mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 8/6 DATË 02 / 12 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” për projektin e investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë”. Projekti i investimit strategjik “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë” do të zhvillohet nga subjekti "Alb Star" sh.p.k. NIPT J62903512W. Subjekti aplikues propozon zhvillimin e një investimi i cili synon ndërtimin e një resorti, që do të ketë në përbërje hotel dhe struktura akomoduese me rreth 33 njësi të ndara me kapacitet total që variojnë nga 83-100 shtretër, restorant, bar, pishinë e jashtme etj.

a) Vlera e investimit të projektit të investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë” i plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni per investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 28.000.000 (njëzet e tetë milion) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” i jepet projektit të investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë”, për një periudhë 4 (katër) vjeçare

c) Projekti i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 180 persona.

d) Në zbatim të nenit 29 të Ligjit Nr.55/2015, i ndryshuar, miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit si dhe zonës përkatëse të plazhit, por në asnjë rast për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet.
Ndryshime
Shënime: Kompetencat e Administratorit:
Cdo urdher transferte financiare ne emer dhe per llogari te shoqerise do te nenshkruhet njekohesisht nga Administratori Z.Sokol Agalliu, atesia Shkelqim, lindur me 27.07.1987 ne Fier dhe banues ne Tirane identifikuar me nr.personal I70727093F , dhe Drejtori i Finances se shoqerise Z. Skerdian Tefa, atesia Leonard , dtl.14.01.1987, lindur ne Tirane dhe banues ne Tirane, identifikuar me nr.personal I70114063Q; bankat vendase te nivelit te dyte do te ekzekutojne transaksionet vetem me paraqitjen e tyre me 2 (dy) firmat e sipercituara.

Ish adresa dytesore(Nipte Sekondare):
Tirane, Kamez;, Valias, Rruga 'Abdi Bej Toptani', prane Minieres se Valiasit, Njesia Administrative Valias, Bashkia Kamez
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5

Adresa:
Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5

Tirane, "Tirana Marriott Hotel", Sheshi "Italia"

Tirane, Kantier ndertimi me vendndodhje, Rruga "Liman Kaba", Zona Kadastrale nr.8270, Numri i pasurise 8/941

Tirane, Paskuqan, Rruga 'Dile Marku', Njesia Administrative Paskuqan, Bashkia Kamez, Qarku Tirane, Nr. Pasurie 276/4, Zona Kadastrale 2884

Tirane, Kantier ndertimi, prane kompleksit te ri te stadiumit Kombetar, ne pronen me Nr. pasurie 7/5, zona kadastrale 8160, Blv Bajram Curri, me leje ndertimi Nr. 25949/13, date 03.10.2016

Pogradec, Trebinje, Potgozhan, Kontenier prane ish minieres se Qymyr-gurit, fshati Potgozhan, Zona administrative Trebinje, Zona kadastrale 30/36, Numri pasurise 630/2, rrethi Pogradec

Korce, Bucimas, Tushemisht, Pasuria nr. 4/87- N6, ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr. 3664

Fier, Shesh parkimi mjetesh prane rruges se fshatit Marinez, 200 m prane ish- Nderrmarjes se Dekantimit te Naftes Albpetrol, Zona Kadastrale 2599, Marinez, rrethi Fier

Sarande, Ksamil, Gjiri i Manastirit, Ksamil, Sarande, ne pasurine nr. 1/172, ndodhur ne zonen kadastrale nr. 2297

Divjake, Remas, Bashkia Divjake, Njesia Administrative Remas, Nr Pasurie 221/1,Zona Kadastrale 2085

Vlore, Sarande, Rruga ‘Butrinti’, Pasuria me nr 23/147-N3, volume 36, faqe 22, Zona kadastrale nr.8642

Korçe, ngastra nr.25 te ekonomise kullosore Sherre-Panarit, Njesia Administrative Vithkuq, Bashkia Korce

Fier, Lagjja ‘15 Tetori’, Rruga ‘Harilla Bozdo’, Ish Godina e Stacionit te Trenit, Nr. Objekti 69, Nr. pasurie 6/107, Zona Kadastrale 8533, Fier

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.10.2023
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendimi per kalimin e kuotave ne shoqerine FINMAN shpk 24.11.2016
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.03.2022
VENDIM NR. 8/6 DATË 02 / 12 / 2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “MANASTIR RESORT - RESORT TURISTIK 2, 3 DHE 4 KATE ME PARKIME NËNTOKË”, ME SUBJEKT "ALB STAR" SH.P.K
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.11.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Vendimi i ortakut te vetem date 06.12.2023
Raporti i Ekspertit Kontabel date 07.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 495 189 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 248 329 205,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 597 554 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 624 760 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 506 695 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 116 835 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 767 890 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 607 140 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 339 056 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 501 350 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 144 634 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 405 177 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 864 784 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 834 743 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 650 302 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 441 645 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:6 464 118 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 088 909 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 065 242 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 534 539 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 601 747 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 410 825 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 942 191 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 062 917 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 492 960 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 575 341 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 459 871 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 420 992 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 710 488 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 699 218 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 936 500 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 543 681 165,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ P. Nikolli/L.Kanani