Skip to content

ADTN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 07:55:56
JSON

NIPT: L62121006Q
Administrator: Andi Cenko
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, tregtim, të sistemeve dhe rrjeteve të telekomunikacioneve. Prodhim të shërbimeve audio dhe video. Ndërtimi dhe tregtimi i sistemeve të telekomunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave për sistemet e transmetimit dhe marrjes së valëve televizive. Prodhimi transmetimi dhe shitja në mënyrë digjitale e produkteve dhe shërbimeve audio e video. Prodhim filma artistike që çdo lloji dhe çdo metrazhi, organizim i aktiviteteve kinematografike, artistike dhe audiovizuaie të çdo lloji, dokumentare, show televiziv, emisione, spektakle, videoklipe dhe çdo lloj formë tjetër prodhimi audio apo audiovizive të njohur apo që do të ekzistoje në të ardhmen, si dhe distribucioni dhe shpërndarja e tyre në çdo formë 2 në Shqipëri dhe jashtë saj. Transmetim televiziv si platformën numerike me dhe pagesë.
Emërtime të tjera Tregtare: ADTN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/09/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: DIGIT-ALB, shoqëri aksionere se drejtës shqiptare, me NIPT K41719004D me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Ortaket e shoqerise jane Alban Jaho me 2,52% te aksioneve, Itan Hoxha me 8,56% te aksioneve, Alba Gina me % te aksioneve, Agron Shapllo me 2,52% te aksioneve, Eduard Poda me 1,52% te aksioneve, Redia Hoxha me 4,19% te aksioneve, shoqeria ALBSEA TRANSPORT me 8% te aksioneve, shoqeria DEM Capital dhe E&E INVESTMENT me 8,9% te aksioneve secili, Arch Investor me 3,2% te aksioneve, shoqeria UNION GRUP me 13,6% te aksioneve dhe shoqeria LORESA me 30,07% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.09.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.03.2021, terhequr nga QKB date 13.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit ADTN, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Lorela Hoxha , shtetase shqiptare, e datelindjes 1993, pronare perfituese per 30,07% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme LORESA, ndersa shoqeria LORESA zoteron 30,07% tek DIGIT-ALB dhe shoqeria DIGIT-ALB zoteron 100% te kapitalit tek ADTN. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 13.09.2016.

Sara Hoxha , shtetase shqiptare, e datelindjes 1996, pronare perfituese per 30,07% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme LORESA, ndersa shoqeria LORESA zoteron 30,07% tek DIGIT-ALB dhe shoqeria DIGIT-ALB zoteron 100% te kapitalit tek ADTN. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 13.09.2016.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Sokol Gjoshi; Dritan Kadi; Ardit Skënduli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.12.2016, pas shqyrtimit te se aplikimeve të subjekteve për dhënien e licencës kombëtare private të transmetimit audioviziv miratoi vendimin e meposhtem Mosdhënien e licencës kombëtare private të transmetimit audioviziv subjektit shoqërisë “ADTN” sh.a

II. Me date 19.01.2017, pas shqyrtimit te ankimit të shoqërisë “ADTN” sh.a mbi revokimin e vendimit nr.286, datë 29.12.2016 të AMA dhe shqyrtimin e aplikimit për dhënie licence kombëtare të transmetimit audioviziv. Miratimin e revokimit të vendimit nr.286, datë 29.12.2016 të AMA. Rëzimin e aplikimit për dhënie licence kombëtare të transmetimit audioviziv, në dy votime dhe shtyrjen e vendimmarrjes në mbledhjen e radhës.
Ndryshime
Shënime: Pajisur me Licence Private Kombetare Transmetimi Audioviziv, date 27.01.2017-27.01.2032 (Burimi http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Subjekte-Audiovizive-2020..pdf)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Kashar; Rruga Pavaresia, Nr.39.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendime te Bordit te AMA date 29.12.2016
Vendime te Bordit te AMA date 19.01.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 181 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 999 687,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 298 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 553 798,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 097 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -23 100 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 393 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:51 151 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:91 419 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:414 999 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:43 690 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:31 588 000,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli