Skip to content

AZ Trading
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 08:03:05
JSON

NIPT: L81515016F
Administrator: Eno Veshi
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi i te gjitha llojeve te letres se aluminit per industrine ushqimore dhe nenproduktet e tij ,tregetim te mallrave,materialeve,automjeteve, mjeteve industriale me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive,pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregetar, kulturor, sportiv, sherbimeve, pjese kembimi,goma te ndryshme,bateri automjetesh. Importimin dhe eksportimin e tyre.Tregeti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ihdustrial,bujqesor,materiale ndertimi,pajisje elektronike,hidraulike dhe elektrike,vegla pune,Vajra lubrifikante.Tregeti te pajisjeve elektronike,kompjutera,kancelari,aksesore,Tregetim materiale elektrike dhe pajisje laboratorike,transformator,elektromotorr dhe riparim - sherbim per transformatore dhe elektromotorra.Tregetimi import eksport me shumice dhe pakice te materialeve dhe pajisjeve elektrike,industriale e elektro-shtepiake,pajisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes ,ngrohjes ,kondicionere si dhe impiante te tjera te ndryshme te cfardolloji.Projektim 2 dhe instalim i pajisjeve elektrike,industriale,elektroshtepiake ,sistemeve te ftohjesngrohjes,kondicionere,sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e pajisjet elektrike dhe industriale. Organizim per evente kulturore,sociale dhe konferenca te ndryshme. Import - eksport, produkte bujqesore e blegtorale, fare, fidane, kimikate, dhe pesticide te ndryshem, solucione dhe material pastrimi. Tregtim i lendeve drusore te ndryshme, mobilje per shkolla, universitete dhe institucione te tjera publike. Import-eksport I lendeve drusore te ndryshme.Import-eksport pleksiglas. Tregtim veshje pune, uniforma. Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve tekstile, konfeksione dhe paisje rrobaqepsie. Import, eksport dhe tregetim me shumice e pakice te artikujve dhe paisjeve te parukerise, estetikes, dhe SPA-ve. Import dhe eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te artikujve ushqimore dhe pijeve te ndryshme. Aktivitete konsulence , projektim , zbatim te objekteve civile dhe industrial , te punimeve te linjave te tensionit te ulet , te mesem , te larte , kabinave dhe nenstacioneve elektrike. . Sherbimet e mirmbajtjes dhe testime te ndryshme ne linja dhe nenstacionet elektrike. Import-eksport dhe tregtim i pajisjeve dhe materialeve mjeksore, elektromjeksore, laboratorike, kimike, reagente, kite diagnostike. Studim dhe projektim i pajisjeve didaktike si edhe laboratorike. Importeksport i pajisjeve dhe agregateve industriale dhe bujqesore, motosharra, motofreza, motokorrese. lmport-eksport dhe tregtim i pajisjeve dhe materialeve te aluminit, vetratave dhe xhamave per perdorim civil dhe industrial.
Emërtime të tjera Tregtare: AZ Trading
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1, Njesia nr.13

Adresa:
Tirane, Kashar, Yzberisht, Rruga Joaklin Persi, Pallati Bengasi 2006, Njësi Nr. 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 687 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 21 839 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 22 174 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:111 872 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:140 288 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:77 076 270,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja