Skip to content

CityStats (ish "NEW BRIDGE")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-15 13:34:26
JSON

NIPT: L81716023A
Administrator: Veton Kurtsmajlaj
Objekti i Veprimtarisë: Studime tregu Kombëtare dhe Ndërkombëtare (CATI dhe CAWI). Vrojtime Ekonomike sociale. Kërkime tregu. Përpunim të dhënash statistikore. Studime ekonomike sociale. Sondazhe tregu Kombëtare dhe Ndërkombëtare (CATI dhe CAWI]. Organizime trajnimesh Kombëtare të ndryshme. Organizime Telemarketingu Kombëtar dhe Ndërkombëtar. Studime mjeksore, CATI dhe CAWI dhe online, Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Organizim të seminareve të ndryshme Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Organizim të konferencave për studimet e tregut Kombëtare dhe Ndërkombetare. Ofrim shërbimi InBaund të sektorit te kerkimeve dhe të studimit të Tregut vendas dhe të huaj. Ndërmjetesim, ndëkontraktim dhe bashkëpunim me subjekte vendas dhe të huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: CityStats
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/05/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: VIGAN GROUP (ish "MIAIR"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L61426009D me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr.43 me nr.pasurie 8/386-N25, 8386-Nr. 26 dhe administrator Fatjona Boshnjaku. Ortak i vetem i shoqerise eshte Arsid Rraboshta. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.10.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.09.2021, terhequr nga QKB date 15.10.2022, Pronaret perfitues te subjektit CityStats zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Arsid Rraboshta , shtetas shqiptar, i datelindjes 1983, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme VIGAN GROUP, ndersa shoqeria VIGAN GROUP zoteron 100% te kapitalit tek CityStats (ish "NEW BRIDGE"). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 21.05.2021.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Shënime: *Pasqyrat Financiare 2021, nuk jane hedhur sepse jane te dhena te ndryshme.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, rruga Medar Shtylla, kompleksi Kika, ndertesa nr.43, kati 2, nr.pasurie 8/386-N25, 8386-Nr 26

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 26.08.2019
Kontrate Shitje Kuotash date 28.10.2019
Kontrate Shitje Kuotash date 21.05.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 15.10.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 140 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 071 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 928 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 877 550,00
Punuar Nga : A.Baja