Skip to content

AIR ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-10 14:33:23
JSON

NIPT: L82113028I
Administrator: Sinan Dilek
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të kryejë të gjitha llojet e transportit ajror vendas dhe ndërkombëtar për pasagjerët, postën, kafshët dhe mallrat, për ne dhe nga çdo pikë edhe nga Republika e Shqipërisë dhe të gjitha punët dhe angazhimet që lidhen me to, duke përfshirë pa u kufizuar në shërbimet furnizimit me ushqim, përpunimit në tokë dhe salla biznesi si dhe operimin tregtare të avionëve /riparimit dhe mirëmbajtjes së avionëve.
Emërtime të tjera Tregtare: AIR ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/09/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 550 050 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. TÜRK HAVA YOLLARI A.O., një kompani që ekziston sipas ligjeve të Turqisë, me adresën e saj të regjistruar në Genel Yonetim Binasi, Yesilkoy Mah, Havaalani Cad Nr. 3/1 34149 Bakirkoy, Stamboll, Turqi, me numër regjistrimi 75184 në dhomën e tregtisë Stamboll (Sipas marrëveshjes së ortakëve për statutin e shoqërisë “AIR ALBANIA” shpk, datë 09.09.2018)

II. ALBCONTROL, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.12.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J61908011H, me adresë në Tiranë, Rinas, me administrator Laureta Omeri (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.09.2022)

III. " MDN INVESTIMENT ", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L86707201P, me adresë në Vlorë, Lagjja Pavaresia, Rajoni Nr.2, Pallati "Hanxhari dhe Breshani", Kati II, Bulevardi Ismail Qemali, me administrator Sinan Idrizi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.09.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.09.2022, terhequr nga QKB date 10.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit AIR ALBANIA, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Najada Idrizi , shtetase shqiptare, e datelindjes 1969, pronare perfituese pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme " MDN INVESTIMENT ", ndersa shoqeria " MDN INVESTIMENT " zoteron 41% tek AIR ALBANIA. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 12.09.2018.

Rejana Idrizi , shtetase shqiptare, e datelindjes 1997, pronare perfituese pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme " MDN INVESTIMENT ", ndersa shoqeria " MDN INVESTIMENT " zoteron 41% tek AIR ALBANIA. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 12.09.2018.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.7.1 - Licencë operimi për transportuesit ajrorë
Çështje Ligjore: I. Me date 01/09/2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 07/09/2022, bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues," AIR ALBANIA" SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit perfitues. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

Ndryshime
Shënime: * Kapitali i shoqërisë është 5.000.000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 23.06.2020 (1 USD= 110.01 ALL).
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Durrësit, Nr. 202

Adresa:
Durrës, Nikel, Rinas, Tirana International Airport

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Statuti i shoqerise
Statuti i ri
Kontributet e ortakeve ne kapitalin e shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues 07.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues 10.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar 02.11.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -12 265 000,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja