Skip to content

SAHORA ( ish "JULBOK")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 12:05:40
JSON

NIPT: L91703022T
Administrator: Anri Hoxhaj
Objekti i Veprimtarisë: Importi, exporti, tregetimi me shumice, pakice dhe montimi i materialeve te ndryshme hidraulike, hidrosanitare, elektrike, pajisjeve dhe veglave te ndryshme te punes, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor, sportiv, te sherbimeve, pjese kembimi, goma te ndryshme, bateri automjetesh etj. Tregti me shumice dhe pakice te materialeve te pastrimit, dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim, kryerjen e te gjitha sherbimeve qe lidhen me to. Sherbime ne fushen e Informatikes dhe Teknologjise, Konsulence ne Menaxhim Biznesi dhe promovim. Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu edhe aktivitete te tjera ndihmese, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi te konsideruara perfitim dhe te dobishme per arritjen e objektivave te saj kryesore.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/05/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Violeta Manushi, Nr. Pasurie 6/426, Zona Kadastrale 8170

Faqja Web:
www.sahoraconnect.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2020
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 27.08.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 26.07.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 099 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 435 463,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 357 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:28 004 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 632 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 466 896,00
Punuar Nga : A.Lala/A.Baja