Skip to content

Arena S&P
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-22 15:20:35
JSON

NIPT: L92315012Q
Administrator: Gentjan Hoxha; Alket Xhemo
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i menaxhimit dhe operimit të hapësirave të parkimeve përfshirë parkingje nëntokësore; Mirëmbajtje e parkimeve, shërbime mirëmbajtje të ndërtesave në bashkëpronësi dhe mirëmbajtje periodike e pasurive të tjera të paluajtshme; Shërbime pastrimi, pastrime gjenerale të ndërtesave, pastrim fasadë, pastrim tapicerie etj. Kryerje e të gjitha shërbimeve të tjera të nevojshme ndihmëse dhe transaksioneve në funksion të objektit parësor të veprimtarisë së shoqërisë dhe që nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Arena S&P
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.11.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Idajet Ismailaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Qendra Tregtare Arena Center, Rruga "Papa Gjon Pali i II", nr. pasurie 7/5, ZK 8160

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.12.2021
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 270 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -54 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:17 514 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:680 800,00
Punuar Nga : A.Lala