Skip to content

INTER ACTIVE MEDIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-21 10:36:25
JSON

NIPT: M02303008M
Administrator: Panajot Braja
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim te programeve dhe informacioneve te ndryshme audiovizive.
Emërtime të tjera Tregtare: INTER ACTIVE MEDIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/10/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "INTER MEDIA GROUP", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 17/02/2016 me NUIS L61429018R me seli qendrore ne Tirane Farke LUNDER Rruga e Rezevat e Shtetit, Lunder 1, Zona Kadastrale 2529, Pasuria Nr. 590/1/14 dhe me administrator Theodhoro Çami. Ortakët e shoqërisë janë Theodhoro Çami 33% dhe Vasil Mero 67%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.09.2022 terhequr nga QKB date 03.06.2023, Pronaret perfitues te subjektit “INTER ACTIVE MEDIA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Theodhoro Çami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues per 13.2% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “INTER MEDIA GROUP” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 40% të kapitalit të shoqërisë “INTER ACTIVE MEDIA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.09.2022.

Panajot Braja, shtetas shqiptar, i datelindjes 1983, pronar perfitues per 60% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.10.2020.

Vasil Mero, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 26.8% te kapitalit, pasi zotëron 67% të kapitalit të shoqërisë “INTER MEDIA GROUP” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 40% të kapitalit të shoqërisë “INTER ACTIVE MEDIA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.09.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farke, Lunder, Rruga Rezervat e Shtetit, Lunder 1, Godina Ish - Blur, Zona Kadastrale Nr. 2529, Pasuria Nr. 590/1/14

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 11.11.2020
Statuti I Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2023
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 17.11.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 000 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 185 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -188 295,00
Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli