Skip to content

CHANNEL 7
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 14:11:44
JSON

NIPT: M03206602O
Administrator: Rigels Malile
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari Radio Televizive.
Emërtime të tjera Tregtare: CHANNEL 7
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/08/2020
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 20.02.2023, në bazë të nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusit ishte ("Aktiv") u be ("Pezulluar")
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Lagjja 18 Shtatori, rruga nacionale Gjirokaster-Kakavie, godine 3-kateshe, kati 2-te, nr. pasurie 7/5, ZK 8541

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 02.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 31.10.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -380 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:139 500,00
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja / P. Nikolli