Skip to content

NOVA SOLAR SYSTEM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 11:05:49
JSON

NIPT: M11824016H
Administrator: Ilir Shtufi, Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektike fotovoltaike dhe gjithe llojeve te tjera te prodhimit te energjise dhe veprave ndihmese ne Bashkine Bilisht, Bashkine Sarande, Bashkin Fier dhe ne gjithe territorin e Shqiperise. Prodhim Energjie Fotovoltaike, Hidrike, Solare, etj. Shit-Blerje Energjie Fotovoltaike, Solare, Hidrike, etj. Import Eksport te te gjitha llojeve te materialeve dhe transport. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licencave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parasikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes.
Emërtime të tjera Tregtare: NOVA SOLAR SYSTEM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/06/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 45 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “NOVA Construction 2012”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03/12/2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22404012D, me adresë aktuale në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes së shkrimtarëve, pallati i shoqërisë MC Inertedhe me administratorë Enea Kaçi, Basri Troci. Ortaket e shoqerise jane: Ilir Shtufi (91%) dhe Kujtim Shtufi (9%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.08.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 04.11.2022, terhequr date 09.08.2023, Pronaret perfitues te subjektit “NOVA SOLAR SYSTEM”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Ilir Shtufi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, Pronar përfitues për 72.8% të kapitalit, pasi zotëron 91% të kapitalit të “NOVA Construction 2012”, dhe kjo e fundit zotëron 80% të kapitalit të “NOVA SOLAR SYSTEM”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 04.06.2021.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kompetencat e Administratorit Edmond Zalla: Ka te drejte te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te shoqerise, se bashku apo vec e vec nga administratori ekzistues Ilir Shtufi, duke zbatuar politikat tregtare, statutin dhe ligjin Shqiptar ne fuqi, ta perfaqesoje ate ne te gjitha marredheniet qe ajo ngre perfshre nenshkrimin e akteve te ndryshme etj, duke perjashtuar (kufizuar) te drejten e tij per nenshkruar kontrata kredie, kontrata huaje/huaperdorje apo cdo lloj veprimi banker.Ka te drejten e perfaqesimit e shoqerise prane cdo instuticioni shteteror si Drejtori Tatimore, Zyrat e Punes, Prokurori, Polici, Bashki, QKB etj, duke patur te drejte te nenshkruaje, depozitoje, terheqe, kerkoje cdo informacion apo dokument lidhur me Shoqerine.Perfaqesimin e Shoqerise prane cdo instuticioni shteteror si Drejtori Tatimore, Zyrat e Punes, Prokurori, Polici, Bashki, QKB etj, duke patur te drejte te nenshkruaje, depozitoje, terheqe, kerkoje cdo informacion apo dokument lidhur me Shoqerine "Nova Solar System".Te gjitha veprimet e kryera nga Administratori Z. Edmond Zalla brenda afatit te tij sipas kufizimeve te percaktuara, jane te autorizuara dhe te njohura nga ortaku, duke gezuar te drejten per te vepruar se bashku dhe/ose me vete nga administratori ekzistues Kujtim Shtufi
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Kajo Karafili, Pasuria 2/423+1-6

Adresa:
Fier "Rruga Sheq Marinas, Fier, Pasuria Nr.114/1, Vol.11, Fq.51, ZK.3358"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 05.02.2022
Statuti dhe Akt themelimi, date 04.06.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Kontratë Shitje Kuotash datë 04.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -10 262 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -578 472,00
Punuar Nga : I.Cara / P. Nikolli