Skip to content

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-21 08:16:01
JSON

NIPT: M12027029I
Administrator: Ervin Baçaj
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfundim te Kontrates e Koncesionit date 30.07.2021 Nr. repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235, te nje porti turistik te jahteve '' Marina Vlore'', ne portin e Vlores. Ofrimin e sherbimeve: parkim sezonal, parkim i zgjatur dimeror, parkim i zgjatur vjetor, si dhe cdo sherbim tjeter Portual sipas legjislacionit ne fuqi ne perputhje me objektin e kontrates.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/08/2021
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 370 001 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. MARINA DI VALONA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.01.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01324008A, me adrese ne Tirane, Farkë, Lundër, Lobby Home, Rruga Nacionale Tiranë- Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, me administrator Eranda Muskaj. Ortak i vetem shoqerise eshte Geront Çela. Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023

II. BRUNES., nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28/07/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K37125203H, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24, me administrator Geront Çela. Ortaket e shoqerise jane Geront Çela me 80% te kapitalit dhe Bledar Çela me 20% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 15.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Geront Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te MARINA DI VALONA dhe 80% te kapitalit te BRUNES. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.08.2021.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.09.2022, terhequr nga QKB ne daten 21.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Geront Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te MARINA DI VALONA dhe 80% te kapitalit te BRUNES. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.08.2021.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje per ndertimin e strukturave ankoruese, portuale KKU -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan

Adresa:
Vlore, L. Pavaresia; Rruga Skele Vlore, Cobo Cente

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -76 597,00
Punuar Nga : A.Lala/A.Baja