Skip to content

YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-17 10:11:15
JSON

NIPT: M12220029C
Administrator: Fatih Tokkal; Yasar Ozdirek; Mehmet Sevket Erol; Abdullah Onur Karakaya; Serdar Ates
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte:te bleje, mbaje dhe transferoje pjesemarrjet ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera;te financoje keto shoqeri dhe ndermarrje, te marre hua dhe te jape hua, te ndermarre angazhime dhe ofroje garanci dhe te angazhoje Shoqerine ose asetet e Shoqerise ne dobi te paleve te treta,perfshire shoqerite me te cilat Shoqeria eshte e lidhur ne nje grup;te bleje, shfrytezoje dhe te transferoje pronen e regjistruar dhe pasuri te tjera;te ofroje sherbime administrative, sekretarie dhe sherbime te tjera per shoqerite dhe ndermarrjet e tjera;te fitoje, shfrytezoje dhe transferoje patentat,em rat tregtare, markat tregtare, knowhow, honoraret dhe te drejtat e pronesise intelektuale dhe/ose industriale, si dhe te ofroje licence per te drejta te tilla dhe te perfitoje dhe shfrytezoje licencat;si dhe gjithgka qe lidhet me sa me siper ne kuptimin me te gjere ose me te favorshme per te.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/10/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Turqi
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Yildirim International Mining Investments B.V. ” shoqeri private me pergjegjesi te kufizuar Hollandeze , e themeluar ne Amstelveen , me adrese Prof. W.H Keesomlaan 5, 1183 dhe NIPT 84146516 me perfaqesues ligjor si administrator te kesaj shoqerie Evren Ozturk dhe Nihan Pinar (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise date 13.10.2021)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB ne daten 17.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

ALI RIZA YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.10.2021.

YUKSEL YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.10.2021.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALBCHROME HOLDING, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 15/01/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51320005G, me adrese ne Tirane, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, me administrator Ozer Oz. YILDRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.03.2022)

Albanian Energy Supplier 2, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 02/09/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12107031P, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, me administrator Mustafa Kurnaz. YILDRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.03.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 5
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr. "Sami Frasherl", Pallati i kuq (Perxhola), Nr. 1, Kati I.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 25.11.2021
Vendimi i Ortakut te Vetem per Zmadhim Kapitali date 12.01.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 17.03.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja