Skip to content

City News Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-21 10:51:47
JSON

NIPT: M22113005L
Administrator: Xhovan Shyti
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e mediave audiovizive, transmetim dhe ritransmetim te informacioneve dhe programeve televizive.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/09/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “CNA Media”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08/08/2017, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72011012I, me adresë aktuale në Tirane Rruga Selita e Vjetër, përballë Derës së Kopshtit Botanik, Zona Kadastrale 8270, Tiranë, dhe me administrator Xhovan Shyti. Ortak i vetëm i shoqërisë është Elvi Fundo, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.08.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 22.09.2022, terhequr date 21.08.2023, Pronaret perfitues te subjektit “City News Albania”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte.

Elvi Fundo, shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 80% të kapitalit në formë direkte dhe 20% të kapitalit në formë indirekte (aksionar i vetëm për 100% të kapitalit të shoqërisë “CNA Media” shpk). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 08.09.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Selita e Vjetër, Përballë derës së Kopshtit Botanik, Zona Kadastrale 8270, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -853 783,00
Punuar Nga : P. Nikolli