Skip to content

ARISA - KONFEKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-08 08:03:58
JSON

NIPT: J61828068L
Administrator: Saimir Bidaj
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve ne sektorin e veshmbathjes. Tregti, import-eksport, prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materialeve te ndertimit, te industrise, artizanatit, farmaceutike, artistike etj. Projekte inxhinierike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme dhe asaj te marketingut. Ndertime civile dhe industriale. Aktivitet ne fushen e veprimtarise turistike si agjensi turistike, akomodim te turisteve etj. Veprimtari ne tregti me pakice e shumice dhe sherbime. Transport mallrash e udhetaresh. Prodhim konfeksionesh dhe aksesore te gatshem. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta, veshmbathje dhe uniforma. Prodhim dhe tregtim i maskave, veshjeve e materialeve mjekesore dhe kirurgjikale.
Emërtime të tjera Tregtare: ARISA - KONFEKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.02.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 19.04.2021, me ane te Urdhrit Nr. 693/2 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Najada Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr. 4236 Prot, datë 20.04.2021, u urdherua venia menjëherë e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria " ARISA - KONFEKSION " SHPK me NUIS (NIPT) J61828068L.

II. Me date 22.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.696/2 Prot, protokolluar nga QKB me nr.4442,Prot., date 27.04.2021 "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Najada R.Beqaraj” drejtuar QKBse, u urdherua heqja menjehere e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore ARISA-KONFEKSION SHPK, Nipt J61828068L.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga 5 Maji, Nd. 82, Hyrja 7

Adresa:
Tirane, Rruga Jorgo Plaku, Godina nr.1 (Sukaj), kodi postar 1012.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.05.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 22.12.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 24.10.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 34 575 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 33 475 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 475 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 45 626 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 61 269 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 47 627 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 37 053 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 839 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:360 083 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:356 303 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:322 610 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:385 394 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:465 502 591,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 373 891 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 349 307 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 339 979 202,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala