Skip to content

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 14:03:51
JSON

NIPT: J62026003M
Administrator: Skender Allkja; Ledio Allkja
Objekti i Veprimtarisë: Studime gjeologjike dhe testime fushore, Testimet laboratorike- Gjeoteknike (Mekanika e dherave – Mekanika e Shkembinjve), Konsulence dhe Projektim gjeoteknik, Kontrolle dhe vertetime per sistemin e garancise se produktit dhe cilesise, Kontrolli i cilesise se Materialeve te Ndertimit, Kontrolli i cilesise per betonet dhe agregatet e shtreses baze te trupit te rruges, Testime ne Laborator dhe ne terren, Studimet sizmike dhe gjeofizike, Studimet hidrogjeologjike, Sherbime per urbanistiken, topomanistiken, gjelberimin. Dhenie sherbimesh teknike e administrative lidhur me projektimin dhe realizimin e veprave te inxhinierise civile, hidraulike, industriale, hidrike, kimike, elektrike, telefonike dhe detare. Zhvillimi i praktikave prane zyrave publike. Kryerje projektesh, rilevimesh, matjesh, kontabilitetesh, drejtime punimesh dhe kolaudime. Veprime tregtare dhe financiare te tundeshme dhe ta patundeshme te nevojshem per vazhdimsine e objektit.
Emërtime të tjera Tregtare: A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/08/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 182 710 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kamion Mercedes Benz TR 2588 A

2) Tirane, Vore, VORE VOLKSWAGEN CADDY, me targe AA 405 LU

3) Tirane, Automjet Mitsubishi me Targe TR 9056 I

4) Tirane, Kamion BENZ me Targe TR 2760 F

5) Tirane, AB 755 CB

6) Tirane, AA 319 HR

7) Tirane, Furgon FORD me Targe TR 4526 P

8) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 236 OI

9) Tirane, Vore, Kamion Renault me targe AA 963 KA

10) Tirane, AA 057 UN

11) Tirane, Vore, Mercedes Benz me targe TR 2440 T

12) Tirane, Vore, Autoveture Volkswagen SHARAN me targe AA 762 KA

13) Tirane, Autosonde ASTRA me Targe TR 2679 E

14) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 068 OB

15) Tirane, Vore, Iveco Fiat me targe AA 164 LA

16) Tirane, Vore, Kamion AB 089 JN

17) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 715 NJ

18) Tirane, Vore, NISSAN NAVARA, me targe AA 985 MB

19) Tirane, ATP FORD TR 6562 P

20) Tirane, Mitsubishi me targe AA 639 FJ

21) Tirane, Vore, NISSAN PICK-UP, me targe AA 483 ML

22) Tirane, Vore, VOLKSWAGEN CADDY, me targe AA 367 LU

23) Tirane, Mitsubishi Pajero me targe AA 764 PF

24) Tirane, Vore, Automjeti me targe: AA 559 YT

25) Tirane, Toyota me targe AA 165 LA

26) Tirane, Automjet Marka MITSUBISHI me Targe AA 037 EZ

27) Tirane, Autosonda TAM me targe AA 594 AH

28) Tirane, AB 770 EH

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore, Picar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Picar Vorë, Ndërtesë tre kate me numër Pronësie 495978 dhe me numër Pasurie 40/57

Adresa:
Tirane, Vore, Picar, Ne territorin e kompanise ELEZAJ, me nr.Pasurie 246/14 volum i 7, faqe 180, ZK 3974

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.06.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.05.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 29.06.2020
Kontrate shitje me kusht 02.02.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 10.06.2021
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 01.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 855 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 7 384 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 40 701 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 690 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 737 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 37 931 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 119 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 47 683 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 037 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 55 576 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 029 685,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:409 249 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:236 597 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:249 496 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:181 980 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:213 428 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:253 616 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:267 517 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:254 171 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 201 592 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 238 008 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 163 263 194,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani