Skip to content

ERZENI/SH (Ish ARZENI) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 12:18:18
JSON

NIPT: J66902027T
Administrator: Artor Lesha
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i mobiljeve te gjitha llojeve per objekte banimi, objekte publike, te sistemit shkollor, administrativ, shendetesor, te biznesit, me baze druri dhe kombinime dru, metal, plastike, tekstil. Prodhimi dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i karrigeve metalike, karrigeve prej druri dhe te kombinuara, mobiljeve te buta. Prodhimi dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i dyerve me material drusor dhe metalik te brendshme, dyerve te blinduara, dyerve antipanik, dyerve special per sistemin shendetesor, institucione e biznese. Prodhimi dhe tregetimi I materialeve te ndertimit. Prodhimi dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i materialeve, aparaturave, paisje elektrike, agregateve dhe percjellesave elektrike te gjitha llojeve. Ndertimi i objekteve te banimit, objekteve administrative, shkollore, shendetesor, objekteve industrial dhe te biznesit. Import&eksport dhe tregetimi me shumice dhe pakice i prodhimeve industriale, prodhimeve ushqimore, produketeve bujqesore, artikujve elektroshtepiake dhe teknologjise se informacionit dhe komunikimit, materialeve ndertimi, plehrave kimike, materiale dhe artikuj te gjitha llojeve dhe pjese kembimit te tyre, sherbime servisi automjetesh, import eksport tregtimin me shumice i vajrave lubrifikante e karburanteve. Import & eksport, prodhimi dhe tregetimi, i pajisjeve dhe aparaturave spitalore. Transport per vehte.
Emërtime të tjera Tregtare: ERZENI/SH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/01/1995
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 585 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqeria Koncesionare Tirana 4, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/10/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02219001K, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3, me administrator Elti Fusha. ERZENI/SH zotëron 10.16% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Shkoder, AA 168 BY, Furgon, Benz Sprinter
2. Shkoder, SH 6982 D, Kamion, Man, ngjyre blu
3. Shkoder, Kamion IVECO AB435IO
4. Shkoder, Kamion Mercedes Benz AA067OB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkodër-Tirane, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591

Adresa:
1. Tirane, Rruga Jordan Misja, Pallati Nr I, Hyrja V, (Per reklamim)
2. Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, Rruga Ferit Xhajko, perballe restorant Durresi, Zona Kadastrale nr.8360 (Per reklamim)
3. Tirane, Kashar, Katund i Ri, Rruga Dardania, miratuar me Leje Ndertimi Nr. Prot. P24422/7 dhe Vendim Nr. P-24422/5 Ndertim objekti "Objekt industrial per prodhim mobilje"
4. Tirane, Ne kryqezimin e Rruges Ismail Qemali dhe Rruga 4 Shkurti, Pallat 9 katesh, nr pasurie 3/99, zona kadastrale 8270
5. Shkoder, Berdice, Rruga e Tiranes, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591
6. Shkoder, Rruga Qemal Draçini, prane bankes UBA
7. Shkoder, Rruga Zona Industriale, Magazina me Nr.Pasurie 11/116, Zona Kadastrale 8592
8. Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga e Tiranes, godine 2 kateshe, kati II-te, nr pasurie 17/872, zona kadastrale 8591
9. Durres, Rruga “Inxhinier Bajram Guri” fshati Kertushaj, Njesia Administrative Ishem, Bashkia Durres
10.Tirane, Rr. Ejup Topojani, Njesia Strukturore FA/123, FA/150, FA/18 Nj. Admin. Farke

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.03.2022
Akti i themelimit
Raporti per shtimin e kapitalit 27.12.2009
Kontrate dhurimi kuotash 18.05.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 511 683 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 147 505 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 51 642 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 291 652 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 83 463 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 67 867 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 111 396 980,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 131 161 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 340 930 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 87 976 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 319 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 27 955 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 202 042 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 213 378 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:626 380 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 018 243 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:651 164 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:548 493 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:640 484 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:914 057 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 312 835 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 506 573 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 196 818 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 279 142 535,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli