Skip to content

ULZA (Ish Uleza Ndertim) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 12:10:27
JSON

NIPT: J67902928O
Administrator: Nikolin Shpani
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndertimi, montimi, punime restaurimi, ujesjellesa, kanalizime, mirembajtje e sherbime ne sektorin komunal. Punime ndertimi sipas licenses se leshuar nga Ministria e Ndertimit. Tregti me pakice e shimice, import - eksport ne mallra ushqimore, industriale, fruta perime te te gjitha llojeve. Makineri e pajisje per shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash ushqimore te te gjitha llojeve. Prodhim material ndertimi te te gjitha llojeve. Grumbullim, perpunim i prodhimeve bujqesore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale. Tregtim karburanti, goma e vajra. Sherbime te tjera te ndryshme. Si dhe cdo aktivitet tjeter qe vecmas ose se bashku me ato te permendura me siper do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise. Grumbullim, perpunim bime medicinale, hoteleri, turizem, bouling. Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike.Transport mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme; Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim mdhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane; Servis dhe mirmbajtje makinash, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri, mjete, pajisje.
Emërtime të tjera Tregtare: Uleza Ndertim
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/05/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 214 800 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BARDHGJANA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.08.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12018005I, me adrese ne Lezhe, Orosh REPS Qender Reps, Komuna Orosh, Mirdite, me administrator Simon Lala. Ortak te shoqerise jane ULZA zoteron (46%) dhe Simon Lala (54%). Sipas të dhënave të QKB deri më date 06.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
Leje per perdorim burimi ujor siperfaqesor -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndertesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019

Adresa:
I. Lezhe, Shengjin, Rruga "Vellezerit Coku", prane tregut industrial
II. Diber, Mat, Burrel, Rruga Qamil Xhika, Burrel, Mat
III. Tirane, "Flumen Park", Ibe e Poshtme, Tirane;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate shitje kuotash 04.10.2005
Kontrate dhurim kuotash 17.11.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 02.07.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 17.07.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 05.12.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 122 675 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 24 748 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 128 320 785,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 72 009 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 68 830 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 997 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 293 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 519 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 516 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 176 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 545 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 029 855 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:772 875 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 000 970 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:502 491 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:571 532 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:571 115 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:279 249 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:284 636 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 208 347 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 321 430 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 182 930 537,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli