Skip to content

ULZA (Ish Uleza Ndertim)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 13:57:00
JSON

NIPT: J67902928O
Administrator: Nikolin Shpani
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndertimi, montimi, punime restaurimi, ujesjellesa, kanalizime, mirembajtje e sherbime ne sektorin komunal. Punime ndertimi sipas licenses se leshuar nga Ministria e Ndertimit. Tregti me pakice e shimice, import - eksport ne mallra ushqimore, industriale, fruta perime te te gjitha llojeve. Makineri e pajisje per shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash ushqimore te te gjitha llojeve. Prodhim material ndertimi te te gjitha llojeve. Grumbullim, perpunim i prodhimeve bujqesore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale. Tregtim karburanti, goma e vajra. Sherbime te tjera te ndryshme. Si dhe cdo aktivitet tjeter qe vecmas ose se bashku me ato te permendura me siper do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise. Grumbullim, perpunim bime medicinale, hoteleri, turizem, bouling. Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike.Transport mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme; Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim mdhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane; Servis dhe mirmbajtje makinash, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri, mjete, pajisje.
Emërtime të tjera Tregtare: Uleza Ndertim
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/05/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 214 800 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
Leje per perdorim burimi ujor siperfaqesor -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndertesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019

Adresa:
I. Lezhe, Shengjin, Rruga "Vellezerit Coku", prane tregut industrial
II. Diber, Mat, Burrel, Rruga Qamil Xhika, Burrel, Mat
III. Tirane, "Flumen Park", Ibe e Poshtme, Tirane;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate shitje kuotash 04.10.2005
Kontrate dhurim kuotash 17.11.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 02.07.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 17.07.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 05.12.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 122 675 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 24 748 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 128 320 785,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 72 009 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 68 830 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 997 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 293 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 519 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 516 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 176 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 545 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 029 855 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:772 875 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 000 970 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:502 491 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:571 532 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:571 115 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:279 249 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:284 636 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 208 347 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 321 430 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 182 930 537,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani