Skip to content

"NIKA"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-30 08:13:36
JSON

NIPT: J74818826S
Administrator: Llambi Nika
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve industriale ,bujqesore ,blegtorale,ushqimore,materiale ndertimi, hidraulike, hidrosanitare, elektrike,pjese kembimi,import-eksport te te gjithe artikujve. Tregetim profilesh metalike, tregetim artikuj kancelerie dhe tonera, tregtim detergjentesh, tregetim ilacesh bujqesore dhe blektorale, punime marangozie.Import-eskport-shitje te kiteve dge reagenteve mjekesore te cdo lloji ne spitale, qendra shendetesore, klinika e laboratore. Import-eksportshitje te materialeve te sherbimit 3-D ( Dezinfektim, Desinsektim, Deratizim). Import-eksport-shitje te materialeve laboratorike te cdo lloji. Import-eskport-shitje te karburant lubrifikanteve. Sherbim pastrami te ambieneteve te brendshme dhe te jashtme te institucioneve ne sherbim te njerezve apo te llojeve te tjera. Riparim te cdo lloji mjetesh transporti rrugor, detar, hekurudhor, privat e shteteror si dhe furnizime te cdo lloj pjese kembimi te tyre. Sherbim riparimi objektesh dhe plotesim me materialet e nevojshme ndertimi, hidraulike dhe elektrike. Lyerje te te gjitha objekteve civile, industrial dhe te pajisjeve metalike. Tregetim çadra dhe shezllone plazhi. Mirmbajtje e Sistemit te Gazrave Mjekesore dhe sistemet e ajrimit, mirmbajtje te sistemeve te ngrohjes, ftohjes, Chillera dhe kondicionere.
Emërtime të tjera Tregtare: LLAMBI NIKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/01/1999
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Vlore, Sarande, Automjet tip Ford me targe AA 082 NR.
Vlore, Sarande, Automjeti tip Benz me targe SR 8276 B.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Sarandë Lagjja nr.4, Rruga Idriz Alidhima,Godine 5-se katëshe, Kati i 1-re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.07.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 453 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 759 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 687 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 036 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 535 813,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 669 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 249 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 053 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 732 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 104 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:40 257 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:42 438 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 647 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 742 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:25 828 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 32 464 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 29 909 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 28 520 999,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala