Skip to content

ALCO - SYSTEMS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-11 12:04:00
JSON

NIPT: J91912003Q
Administrator: Edlira Margilaj
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimet ne fushen e telekomunikacionit, teleinformatikes dhe informatikes, import-eksporti i pajisjeve e pjeseve elektronike te telekomunikacionit dhe informatikes, te linjave e makinerive, veprimtaria e ndermjetesimit, e agjentit tregtar e komisionerit dhe e perfaqesimit te firmave te huaja, konsultimi, projektimi, riparimet dhe asamblimet e apartaurave elektronike, informatike dhe te telekomunikacionit si dhe instalimi dhe shfrytezimi i tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: ALCO - SYSTEMS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/06/1999
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pasiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 01.04.2013, me anë të vertetimit Nr. 11175 Prot. te Drejtorise RajonaleTatimore Tirane, ku vertetohet se subjekti "ALCO - SYSTEM", me NUIS (NIPT) - J91912003Q, shoqëria ka kaluar ne regjistrin pasiv ne date 08.11.2011. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u bë "Pasiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane PJETER BOGDANI 23/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Statuti dhe Kontrata e themelimit të Shoqërisë
Kontratë për Shitblerje Kuotash datë 31.10.2001
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 492 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 433 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -447 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -565 249,00
Punuar Nga : P. Nikolli