Skip to content

ALPTURIST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-11 12:46:50
JSON

NIPT: K01722001N
Administrator: Erjona Dyrmyshi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve, duke perfshire ndertime per qellime banimi, ndertime me karalter social,kulturor,industrial,kanalizime,rehabilitime rrugesh,ndertimin e tyre etj, por gjithnje duke mos u kufizuar vetem ne to dhe ne perputhje me legjislasionin ne fuqi ne kete fushe. Objekti organizim te aktiviteteve turistike, brenda dhe jashte Shqiprise, duke mare persiper te gjitha sherbimet turistike qe kerkohen si: Organizim i sherbimeve turistike brenda dhe jashte vendit. Rezervimi i vendeve te fjetjes ne hotele, motele. Rezervim te te gjitha llojeve te transportit, tokesor, detar, ajerore. Organizim te vizitave ne pikat turistike, historike e arkeologjike. Organizim i cfaqeve artistike dhe kulturore.Transport turistik pasagjeresh e bagazhesh, mallrash etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALPTURIST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/01/1997
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pasiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 07.03.2011, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u vendos Pushimi i perkohshem i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 01.04.2013, me anë të vertetimit, Nr.11173 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, ne te cilin konfirmohet kalimi ne statusin PASIV te subjektit " ALPTURIST" me date: 07.05.2012. Statusi i shoqërisë nga "Pezulluar" u bë "Pasiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane VASO PASHA 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Kontratë themelimi dhe Statut i Shoqërisë
Kontratë Shitje datë 06.04.2000
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 17.10.2001
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 18.03.2002
Drejtoria e Përgjithshme e tatimve, Vërtetim datë 01.04.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 377 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 042 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -244 221,00
Punuar Nga : P. Nikolli