Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ismail Hoxha
Rezultate gjithsej: 4

Alisco 2.0

L82316005O
(Promovimi i produkteve kulturore dhe agrikulturore te zonave rurale si dhe shitjen e ketyre produkteve artizanale dhe ushqimore te cilat jane te nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektivave te sh)

Tiranë ALL

KACNIA HOXHA 1 D.I.O.E.M

M06512701L
(Import-Eksport, shfrytëzim, kërkim, zbulim, prodhim, të mineralit të kromit në miniera. Eksport të mineralit të kromit të objekteve "Shtrungës", "Maja e Hurdhës", Druri Boshtive.)

Dibër ALL

T City Albania

M21816029A
(Aktivitete tregtare në fushën e turizmit kulturor dhe në fushën e hotelerisë. Shërbime në promovimin e aktiviteteve turistike. Organizim evente sociae dhe kulturore. Shërbime të akomodimit turistik )

Tirane ALL

Tirana Hospitality Style

M22224039H
(Aktivitet tregtare ne fushen e turizmit kulturor dhe ne fushen e hotelerise. Sherbime ne promovimin e aktiviteteve turistike. Organizim evente sociale dhe kulturore. Sherbime te akomodimit turistik. Agjensi )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni