Skip to content

INTER-GAZ SHA (ish "INTER GAZ-SH.A."; ish "INTER-GAZ")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-07 08:19:01
JSON

NIPT: K21916802B
Administrator: Eduart Doko
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumicë i gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre, përpunim, përzierje, prodhim i gazit GLN, depozitimin e tyre me shumicë e pakicë, shitjen, dhënien me qera të depozitave, etj. Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, të japë dhe të marrë me qera, të vendosë pengje ose barrë hipotekore, aktivitete këto të konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër. Për më tepër shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet e duhura nënligjore. Ajo zbaton standartet më të larta të etikës.
Emërtime të tjera Tregtare: INTER-GAZ SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/03/2002
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Elida Kajana; Ervin Vaso; Gjergji Toshi; Fredi Gjergji
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me datë 23.06.2015, në bazë të Vendimit Nr.649/10-2015-1475, të Gjykatës së Apelit Durrës, është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit civil, datë 10.02.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, në të cilin është vendosur: Pranimin e kërkesës së palës kërkuese Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë. Në bazë të këtij vendimi me datë 10.02.2014 u hap procedura e falimentit për shoqërinë "Inter Gaz" sha dhe u caktua si administrator falimenti Robert Begaj.
Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqëri në procedurë falimenti".

II. Me datë 08.11.2016, në bazë të Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Nr.1641, u venodsu: Të mbyllë procedurën e falimentimit ndaj shoqërisë "Inter Gaz" sha, hapur me vendimin datë 10.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe ti kthehet debitorit shoqërisë "Inter Gaz" sha masa e falimentimit.
Statusi i shoqërisë ishte "Shoqëri në procedurë falimenti" u be "Aktiv".

Ndryshime
Shënime: I. Me datë 23.06.2015, u emërua si administrator falimenti Robert Begaj.

II. Me datë 20.10.2015, u emërua si administrator falimenti Rrapo Petref Xhaferaj.

III. Me datë 29.09.2015 u vendos revokimi i vendimit per administratorin e falimentit Robert Begaj duke caktuar si administrator falimenti Rrapo Xhaferaj.

IV. Me datë 08.11.2016, u vendos mbarimi i funksioneve të administratorit të falimentit Rrapo Xhaferaj.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Porto Romano, 500 metra lineare ne veri te hidrovorit, Godina 3 Kateshe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Aksionerëve të Shoqërisë datë 29.06.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 277 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 774 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 383 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 674 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 17 403 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 627 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 966 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 136 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -26 392 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 193 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -10 778 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -17 218 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:31 128 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 540 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:71 714 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:70 209 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:76 301 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 426 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 70 122 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 51 704 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 173 824 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 153 736 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 367 275 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 543 381 917,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli