Skip to content

Crowe AL ( ish "AI EI AUDITORS"; "nH EuroConsult"; "Crowe Horwath AL")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-15 11:49:31
JSON

NIPT: K31516059K
Administrator: Nexhmije Çela
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e angazhimeve qe permbajne misione te kontrollit ligjor te llogarive,misione te auditimeve kontraktuale, misioneve te auditimeve te brendshme,ekspertizat kontabel dhe sherbime te tjera te lidhura me ekspertin kontabel apo auditimin,te cilat kerkohen nga entet e ndryshme publike dhe private,sic mund te jene shoqerite tregtare,bankat,donacione,organizata joqeveritare dhe entet e tjera vendase apo te huaja,etj. Shoqeria mund te kryeje cdo lloj operacioni qe paraqitet ne palujteshmeri me objektin e saj qe eshte lidhur me kete objekt ,duke perjashtuar ato operacione apo veprimtari qe do te shkaktonin devijimin e saj nga karakteri plotesisht i percaktuar profesional. Shoqeria mund te zoteroje pjesemarrje financiare te shoqerive te tjera te eksperteve kontabel te autorizuar persona fizike dhe te personave te tjere por duke mos devijuar nga objekti i saj i veprimtarise.
Emërtime të tjera Tregtare: Crowe AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.12.2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, BRIGADA 8 P8/1 A14

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.11.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 25.07.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyrat Financiare viti 2019
Pasqyrat Financiare viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 631 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 026 359,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 593 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 456 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 500 992,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 668 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 500 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 734 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 350 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 536 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 2 650 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 2 425 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:31 353 991,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 730 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:22 936 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 661 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:32 388 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 478 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 684 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 16 127 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 19 735 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 13 182 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 6 340 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 5 513 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani