Skip to content

EUROGJICI-SECURITY (Ish EURO-GJICI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-27 13:38:37
JSON

NIPT: K31929010K
Administrator: Lavdrim Gjici; ( Isuf Gjici , Musedin Hoxha - Drejtues Teknik)
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi fizik i objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit dhe jashte tij (me punonjes sherbimi, me pajisje sinjalizuese alarmi, me kamera sigurie, me badiguard, me qen, me kombinim te menyrave te mesiperme etj), "Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare e sendeve te çmuara gjate transportit", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit dhe jashte tij. Importim, tregtim, instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audoviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, gazit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara, projektim, instalim, dhe programimin e ketyre pajisjeve dhe sistemeve. Importim, tregtim, instalim, programim te pajisjeve te telekomunikacionit, radiokomunikacionit, radioalarmit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Sherbime te integruara sigurie per godinat, ne institucionet e arsimit parashkollor, shkollor, profesional dhe universitar dhe cdo godine Industriale, civile, ekonomike etj. Ofrimin e servisit per mirembajtje te sistemit te kamerave, sistemit te sinjal alarmeve, aparateve te sinjaleve, sistemit te nderlidhjes, radiodore etj. Blerje, shitje dhe tregtim automjetesh te llojeve te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: "EUROGJICI-SECURITY"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/03/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 109 446 000,00
Numri i pjesëve: 109 446
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Çështje Ligjore: Më datë 22.01.2007, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u miratua projekti i bashkimit me përthithje të shoqërisë “EURO-GJICI” shpk me shoqërinë “EUROGJICI-SECURITY” shpk. Si pasojë shoqëria “EUROGJICI-SECURITY” shpk prishet pa likujdim duke u përthithur nga shoqëria “EURO-GJICI” shpk. Caktohet ekspert kontabël Qani Kaja për të realizuar raportin e bashkimit të shoqërive. Emri i shoqërisë së krijuar nga bashkimi do të jetë “EURO-GJICI” shpk. Ortakët e shoqërisë së krijuar do të jenë Miftar Gjici dhe Safet Gjici. Kapitali i shoqërisë pas bashkimit do të jetë 45.611.957 lekë. Ky kapital do të jetë i ndarë ndërmjet ortakëve Safet Gjici - 90% dhe Miftar Gjici - 10%.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Adem Jashari, Lagjia nr 8, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Ap 3, Njësia Bashkiake nr 5.

Adresa:
1. Diber, Peshkopi, Lagjja Gjok Doci, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 21, kati i pare

2. Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Lagjja nr.8, Rruga Adem Jashari, Pallati nr.14, kati i pare

3. Elbasan, Lagjja Brigada 17 Sulmuese, Bulevardi Qemal Stafa, Hotel Skampa, kati i pare

4. Lezhe, Rruga Beselidhja, Ish Komunalja e Vjeter, Kati i pare, prane Drejtorise se Policise se Qarkut Lezhe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.02.2021
Raport per zmadhimin e kapitalit (2010)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, Projekt bashkimi me perthithje, vendimet e asamblese)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2010)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2008)
Kontrate dhurimi kuotash dhe kapitalesh 23.04.2014
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013 Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 3 760 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 498 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 499 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 894 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 935 684,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 045 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 433 105,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 127 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 108 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 929 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 863 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:102 011 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:342 608 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:241 093 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:296 985 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:295 042 892,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:306 874 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:283 860 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:297 211 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 239 185 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 261 929 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 222 182 902,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani