Skip to content

IVODENT (ish "IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 09:38:46
JSON

NIPT: K32018002I
Administrator: Enton Mele
Objekti i Veprimtarisë: Hapja e Institucioneve te Arsimit te Larte per pergatitjen e teknikeve ne fushen e shendetesise, dhe teknikave e materialeve qe lidhen me to, per studente shqiptar apo te huaj. Organizimin e kurseve te formimit profesional, seminareve, kurseve te trajnimit ne fushen e shendetit dentar per shtetas shqiptar apo te huaj. Prodhim dhe shitje te produkteve qe realizohen nga njesite akademike ne fushen e shendetesise. Hapje te qendrave te demostrimit apo trajnimit te teknikeve dentare shqiptar apo te huaj. Import eksport, shitje me shumice e pakice te kimikateve qe nuk ndalohen nga ligjet shqiptare, te cilat sherbejne si lende te para per prodhimin e nenprodukteve dhe produkteve dentare e industrial.
Emërtime të tjera Tregtare: IVODENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/06/2003
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Prokop Myzeqari, Ndërtesa Nr.4, Hyrja Nr.10

Adresa:
1. Tirane, Njesia Bashkiake nr. 9, Rruga Prokop Myzeqari, zona kadastrale 8350, nr i Pasurisë 5/188/ND-N1

2. Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga "Prokop Myzeqari", ndertese private nr.3/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 01.09.2009
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 10.01.2012
Kontrate Dhurimi Kuotash date 30.03.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 502 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 743 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 725 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 586 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 482 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 156 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 499 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 536 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 150 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 649 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 677 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 57 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 522 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:15 892 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:14 987 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 414 309,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 844 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 199 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 617 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 662 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 826 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 400 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 475 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 900 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 3 368 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 10 938 780,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja