Skip to content

ALBI 03
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-10-30 11:15:22
JSON

NIPT: K32118002L
Administrator: Bujar Bendo (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Studim projeketim, tregti import export dhe ndertim ne fushen e linjave elektrike ajrore dhe kabllore, centrale, HECe, rrjete inxhinierike per porte e aeroporte, telekomunikacion, remont mirembajtje transformatoresh, prodhim materiale ndertimi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBI 03
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.07.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 19.12.2012, me vendim te ortakut te vetem, u kalua shoqeria ne status te pezulluar duke qene se shoqeria nuk zhvillon aktivitet ekonomik. Ky status do jete deri ne nje vendim te ri te ortakeve te shoqerise.

II. Me date 07.06.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, shoqeria u kalua ne likujdim ne kushtet e aftesise paguese dhe u emerua si likuidator Z. Bujar Bendo, i cili do te beje likujdimin e shoqerise deri ne perfundim te procesit duke pergatitur pasqyrat financiare dhe cdo dokument te nevojshme ne raport me te trete. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Pezulluar” ne “Shoqeri ne Likuidim e Siper”.

III. Me date 07.11.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua raporti i likujdimit. Statusi i shoqerise kaloi nga “Shoqeri ne Likuidim e Siper” ne “Çregjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Abdyl Frashëri, pallati 31,seksioni B, apartamenti 7.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.10.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 24.05.2013
Kontrate shitblerje kuotash 18.11.2003
Kontrate per shitblerjen e kuotave 10.02.2010
Kontrate per shitblerjen e kuotave 04.12.2009
Vendimi i ortakut te vetem per pezullimin e shoqerise 19.12.2012
Vendimi i ortakut te vetem per caktimin e likuidatorit 07.06.2017
Vendim per miratimin e raportit te likujdimit 07.11.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 930 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 715 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 139 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 195 378,00
Punuar Nga : A.Lala