Skip to content

B O L V - O I L SHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-04 09:45:22
JSON

NIPT: K32528408H
Administrator: Agron Bulku
Objekti i Veprimtarisë: 1-Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj.Operacione te ndryshme portuale.Investime kapitale ne fushen e ndertimit.Ndertimin e rrugeve, kanalizimeve dhe objekteve civile dhe industriale (veprave publike te ndryshme); Importi, eksporti, dhe tregtimi me shumice i malerialeve le ndertimit, brenda e dhe jashte vendit, per llogari te vete shoqerise apo te treteve, ku perfshihen pllaka, mermer, granit, travertine, laminat, parket. hidrosanitare, mishelatore, xham, duralumine, inerte, rere, kolle, boje, materiale adezive, hekur, tulla, vegla pune, gure, gure dekorative, gelqere, parafabrikate, llaç, çimento, granile te fraksioneve te ndryshme si dhe çdo material tjeter qe nuk eshte 2 permendur ketu por qe perdoret per qellime ndertimi;Transport Rrugor Nderkombetar Mallrash per te Tretet dhe me Qera. Transport Rrugor Kombetar dhe Nderkombetar te Naftes,Gazit,Nenprodukteve perfshire ato Bio si dhe Lende Djegese. Bar-Restorant, Hoteleri, Bar-Kafe, servis automjetesh, lavazh. Shërbimi i lyerjes me bojra për automjete, autovetura dhe kamiona. Agjente ne sigurime. Shoqeria Bolv Oil sh.a te ushtroje veprimtarine e furnizimit me "Karburant per Anije te ndryshme ne Porte dhe Rada'' 1.Transport Mbjetjesh qe kane produkte Nafte. 2.Transport Uje Teknologjik me nafte nga separatoret uje / nafte. 3.Transport Balte dhe mbetje te tjera nga shpimet per nafte hidrokarbure si prsh ( argjile dhe shllam )
Emërtime të tjera Tregtare: B O L V - O I L SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10.10.2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 250 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AlbDrilling eshte nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 07.11.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L43512401N, me adrese Fier, Patos, GRIZ Rruga Nacionale Fier- Patos Km.6, Zona Industriale, Godina e ndodhur ne Zonen Kadastrale 2890 Nr.Pasurie 58/12, Vol 1 Faqe 171, me administrator Lorens Hoxha. B O L V - O I L SHA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.06.2021)

PORTO ROMANO OIL(PRO sh.a) eshte nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 17.01.2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61330501I, me adrese Durres, KATUNDI I RI, Rruga Porto Romano, me administrator Ilirjan Manaj. B O L V - O I L SHA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.06.2021)

AUTOVISION eshte nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 04.06.2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K71420008L, me adrese Durres Maminas MAMINAS Autostrada Tirane-Durres, Km 22, Vlashaj, me administrator Loreta Beqaraj. B O L V - O I L SHA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.06.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Romiada Skënderaj, Vitori Çukaj, Neldar Malkaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier Patos GRIZ AA 065 AK
Fier Patos GRIZ AA 116 BG
Fier Patos GRIZ FR 83 23 C
Fier Patos GRIZ ACR 850
Fier Patos GRIZ Mjeti FR 47 80 D
Fier Patos GRIZ AA 125 FA
Fier Patos GRIZ ABR 035
Fier Patos GRIZ ABR 061
Fier Patos GRIZ FR 81 23 C
Fier Patos GRIZ FR 8657 C
Fier Patos GRIZ AA 854 CI
Fier Patos GRIZ AAR 151
Fier Patos GRIZ AA 985 AO
Fier Patos GRIZ AA 574 FN
Fier Patos GRIZ AA 137 JK
Fier Patos GRIZ AA 901 BF
Fier Patos GRIZ FR 46 99 A
Fier Patos GRIZ FR 03 11 D
Fier Patos GRIZ FR 80 92 C
Fier Patos GRIZ MK 07 17 A
Fier Patos GRIZ FR 16 17 D
Fier Patos GRIZ AA 352 KG
Fier Patos GRIZ Targa ADR 357
Fier Patos GRIZ FR 81 68 C
Fier Patos GRIZ ABR 410
Fier Patos GRIZ FR 69 41 C
Fier Patos GRIZ Mjeti AA 684 HE
Fier Patos GRIZ AA 451 BE
Fier Patos GRIZ AA 761 FL
Fier Patos GRIZ AA 892 AF
Fier Patos GRIZ FR 5629 C
Fier Patos GRIZ Targa AA 719 LU
Fier Patos GRIZ TR 04 59 U
Fier Patos GRIZ FR 69 54 C
Fier Patos GRIZ ABR 413
Fier Patos GRIZ AA 344 DR
Fier Patos GRIZ ABR 051
Fier Patos GRIZ ACR 382
Fier Patos GRIZ FR 94 37 C
Fier Patos GRIZ AA 754 IL
Fier Patos GRIZ AA 714 FS
Fier Patos GRIZ AA 954 GF
Fier Patos GRIZ ABR 408
Fier Patos GRIZ AA 832 FC
Fier Patos GRIZ FR 43 76 D
Fier Patos GRIZ FR 29 42 B
Fier Patos GRIZ FR 50 74 C
Fier Patos GRIZ AA 914 AO
Fier Patos GRIZ FR 47 69 A
Fier Patos GRIZ AAR 511
Fier Patos GRIZ FR 58 06 C
Fier Patos GRIZ ABR 073
Fier Patos GRIZ FR 26 53 D
Fier Patos GRIZ FR 57 43 D
Fier Patos GRIZ FR 01 30 D
Fier Patos GRIZ AA 691 GA
Fier Patos GRIZ FR 74 37 C
Fier Patos GRIZ AA 975 GA
Fier Patos GRIZ ABR 889
Fier Patos GRIZ FR 32 16 D
Fier Patos GRIZ AAR 541
Fier Patos GRIZ FR 32 17 D
Fier Patos GRIZ AA 248 GV
Fier Patos GRIZ AAR 508
Fier Patos GRIZ ABR 598
Fier Patos GRIZ FR 94 61 B
Fier Patos GRIZ AA 688 DR
Fier Patos GRIZ Targa AA 720 LU
Fier Patos GRIZ FR 58 31 C
Fier Patos GRIZ FR 77 84 C
Fier Patos GRIZ ABR 056
Fier Patos GRIZ ABR 765
Fier Patos GRIZ TR 04 60 U
Fier Patos GRIZ AA 710 FC
Fier Patos GRIZ AA 928 DY
Fier Patos GRIZ MK 3799 A
Fier Patos GRIZ AA 010 AK
Fier Patos GRIZ AA 432 DG
Fier Patos GRIZ AA 128 FV
Fier Patos GRIZ AA 097 DT
Fier Patos GRIZ AA 186 AI
Fier Patos GRIZ AA 507 BJ
Fier Patos GRIZ FR 86 20 C
Fier Patos GRIZ ABR 055
Fier Patos GRIZ ABR 095
Fier Patos GRIZ AA 891 AF
Fier Patos GRIZ FR 30 71 D
Fier Patos GRIZ ACR 381
Fier Patos GRIZ AA 961 GJ
Fier Patos GRIZ FR 51 21 D
Fier Patos GRIZ FR 18 49 D
Fier Patos GRIZ ABR 082
Fier Patos GRIZ FR 10 69 D
Fier Patos GRIZ ABR 088
Fier Patos GRIZ FR 30 72 D
Fier Patos GRIZ AA 865 GJ
Fier Patos GRIZ FR 58 13 C
Fier Patos GRIZ FR 56 41 C
Fier Patos PATOS Autobot me targe FR 1843 D
Fier Patos GRIZ FR 43 75 D
Fier Patos GRIZ Mjet me targa FR 0402 D, nr. identifikimi JTFNS21Y200003702, Ngjyra e bardhe
Fier Patos GRIZ FR 6315 C
Fier Patos GRIZ FR 35 26 C
Tirane, Automjet me targe AA 476 UY
Fier Patos GRIZ FR 86 04 C
Fier Patos GRIZ AAR 137
Fier Patos GRIZ TR 04 58 U
Fier Patos GRIZ AA 583 IL
Fier Patos GRIZ FR 09 63 D
Fier Patos GRIZ ABR 052
Fier Patos GRIZ FR 92 24 C
Fier Patos GRIZ BR 08 72 B
Fier Patos GRIZ TR 11 92 M
Fier Patos GRIZ AA 689 DY
Fier Patos GRIZ Targa ADR 356
Fier Patos GRIZ FR 26 54 D
Fier Patos GRIZ FR 05 29 D
Fier Patos GRIZ ABR 074
Fier Patos GRIZ FR 03 47 D
Fier Patos GRIZ FR 52 76 D
Fier Patos GRIZ FR 35 24 C
Fier Patos GRIZ FR 3618 D
Fier Patos GRIZ FR 4372 D
Fier Patos GRIZ FR 54 71 C
Fier Patos GRIZ ABR 072
Fier Patos GRIZ AA 691 HN
Fier Patos PATOS Autobot me targe AA 687 DR
Fier Patos GRIZ Mjeti AA 417 GZ
Fier Patos GRIZ AA 402 AT
Fier Patos GRIZ AA 091 AP
Fier Patos GRIZ LU 72 93 B
Fier Patos GRIZ FR 85 89 B
Fier Patos GRIZ AA 109 BG
Fier Patos GRIZ ABR 881
Fier Patos GRIZ AA 934 GC
Fier Patos GRIZ FR 43 74 D
Fier Patos GRIZ AA 134 EX
Fier Patos GRIZ FR 85 42 C
Fier Patos GRIZ FR 18 46 D
Fier Patos GRIZ AA 016 EP
Fier Patos GRIZ FR 03 12 D
Fier Patos GRIZ FR 54 77 C
Fier Patos GRIZ FR 56 19 D
Fier Patos GRIZ ABR 390
Fier Patos GRIZ FR 22 94 C
Fier Patos GRIZ AA 592 HN
Fier Patos GRIZ ABR 411
Fier Patos GRIZ AA 782 EL
Fier Patos GRIZ ABR 588
Fier Patos GRIZ ABR 886
Fier Patos GRIZ AA 916 AO
Fier Patos GRIZ FR 52 76 D
Fier Patos GRIZ Targa AA 721 LU
Fier Patos GRIZ FR 64 79 C
Fier Patos GRIZ AA 984 AO
Fier Patos GRIZ AAR 125
Fier Patos GRIZ TR 79 91 L
Fier Patos GRIZ AA 006AK
Fier Patos GRIZ ABR 767
Fier Patos GRIZ AA 508 CM
Fier Patos GRIZ FR 51 45 C
Fier Patos GRIZ AAR 124
Fier Patos GRIZ Mjeti AA 861 HE
Fier Patos GRIZ ACR 378
Fier Patos GRIZ FR 0261 D
Fier Patos GRIZ AA 261 JC
Fier Patos GRIZ FR 92 19 C
Fier Patos GRIZ AA 615 DJ
Fier Patos GRIZ AA 795 EU
Fier Patos GRIZ TR 04 55 U
Fier Patos GRIZ FR 62 19 C
Fier Patos GRIZ AAR 152
Fier Patos GRIZ AA 791 KG
Fier Patos GRIZ FR 37 54 D
Fier Patos GRIZ FR 54 77 C
Fier Patos GRIZ AA 010 AK
Fier Patos GRIZ AA 238 GZ
Fier Patos GRIZ AA 138 JK
Fier Patos GRIZ Targa ADR 355
Fier Patos GRIZ AA 402 AT
Fier Patos GRIZ AA 142 JR
Fier Patos GRIZ FR 33 51 D
Fier Patos GRIZ TR 04 57 U
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Çështje Ligjore: I. Me date 29.09.2015, me ane te Urdhrit Nr.1383/7-1010-15 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” shpk, protokolluar nga QKR me Nr. 8639 Prot., datë 02.10.2015, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori “B O L V - O I L” Sha, me NUIS(NIPT) K32528408H. Ky aktiv do të qëndrojë i bllokuar deri në urdhër të dytë.

II. Me date 30.03.2018, me ane te Urdhrit Nr. 297/2-1010-15 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” shpk, protokolluar nga QKR me Nr. 3673 Prot., datë 03.04.2018, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “B O L V - O I L” Sha, me NUIS(NIPT) K32528408H dhe administrator Agron Bulku, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos GRIZ Grize Patos, Zona Kadastrale 2890, Pasuria Nr. 68/3

Adresa:
Tirane Kashar MEZEZ Fshati Mezez, Pike Karburanti Bolvoil sh.a, Zona Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 3051
Durres KATUNDI I RI RINIA Fshati Rinia, Rruga e Depozitave, Godina prane Porto Romano, Zona Kadastrale 3184, Pasuria Nr. 64103
Durres Maminas VLASHAJ Autostrada Tirane-Durres, Vlashaj, zona kadastrale 3796, nr.pasurie 326/17,326/26, 326/27, 326/28, 326/29
Tirane, Rruga e Durresit, prane mbikalimit te Kamzes, zona kadastrale 8310, nr.pasurie 12/301, nr. pasurie 12/302
Fier Fier FIER Zharrez, Ish Sektori Nr.7 i Dekantimit Beline, Godine Sherbimi Biznesi, Servis, Parkim, Hotel, Bar Restorant, Pike karburanti Nr.Pasurie 89/21, Zona Kadastrale 1142.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.06.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per pakesimin e kapitalit 12.12.2013
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 29.06.2013
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 03.07.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 195 381 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 215 115 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 346 150 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 609 287 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 631 160 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 824 677 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 113 962 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 553 079 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 204 325 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 917 564 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 219 239 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 555 854 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 953 231 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 180 637 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 6 140 198 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 648 098 512,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala