Skip to content

Ujesjelles-Kanalizime Rubik (ish Ujesjellesi Rubik)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-04 07:41:51
JSON

NIPT: K39010095A
Administrator: Preng Prenga
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: Ujesjelles-Kanalizime Rubik
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31.05.2001
Rrethi: Mirditë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 38 057 000,00
Numri i pjesëve: 38 057
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Armando Ndrejaj; Valmir Prenga; Preng Prenga
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 31.08.2017: Është depozituar në QKB, Projekt-Marrëveshja e datës 19.08.2017 për nisjen e procedurave të bashkimit me përthithje ndërmjet shoqërisë përthithëse Sh.a Ujesjelles Kanalizime Mirditë dhe shoqërisë së përthithur Ujesjelles-Kanalizime Rubik sh.a. Arsyeja: Shoqëritë kanë të njëjtin objekt, të cilat regjistrojnë transaksioneve financiare për llogari të ndërsjellta dhe shoqëria e përthithur ka qenë inefiçente për një periudhë relativisht të gjatë kohë. Miratimi i Marrëveshjes së bashkimit me përthithje është bërë nga Asambleja e shoqërisë Ujesjelles Kanalizime Rubik sh.a në datë 02.10.2017, dhe është vendosur: kalimi i të drejtave dhe detyrimeve do të bëhet pa shpërblim, fitimet në bilancin e shoqërisë së përthithur në 31.12.2016 do të kalojë në rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë përthithëse. Rezultati i bashkimit: Në datë 11.10.2017 është bërë ndryshimi i statusit të shoqërisë nga "Aktiv" në "Ç'rregjistruar pa likuiditet".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rubik; Lagjja "Mesme" ; ish godina e mobilerisë; Qyteti Rubik; Mirditë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Marreveshja e Bashkimit me Perthithje
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 04.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -36 341 832,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -36 341 832,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -766 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 318 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 613 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 058 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 058 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 588 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 073 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 240 114,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B