Skip to content

REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2 (ISH-TRAJTIMI I STUDENTËVE NR.2)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-30 10:44:24
JSON

NIPT: K51730022L
Administrator: Zhanina Dapi
Objekti i Veprimtarisë: Trajtimi i studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Mjeksisë, Infermierisë dhe Universitetit të Sporteve Tiranë, për fjetje dhe per sherbime te tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/06/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 635 728 000,00
Numri i pjesëve: 635 728
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Enkeleida Omeri; Keti Luarasi; Dhurata Frashëri (Kryetar)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 20.07.2015: Në bazë të Urdhërit Nr.68/14Akti, datë 08.7.2015, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Besnik Bajraktari", është urdhëruar: “Vendosja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e regjistruara në emër të debitorit Shoqëria "Trajnimi Studenti Nr.2" Sh.a me NIPT K51730022L”.
Ndryshime
Shënime: Ne date 03.07.2020: Ne baze te Shkreses date 01.07.2020 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte saktesuar pronesia e subjektit nga "E perbashket (shqiptare -huaj)" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga "Artan Lenja", pranë fushës së aviacionit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 30.09.2021
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Objektit te Aktivitetit (statuti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -35 852 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -15 671 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -32 962 263,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -17 390 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 146 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -8 476 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -54 992 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -12 557 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -7 074 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 536 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -350 411,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -11 479 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:118 229 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:163 785 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:149 223 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:160 323 362,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:184 221 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:183 252 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 113 977 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 178 119 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 98 197 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 89 655 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 87 972 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 58 810 939,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B