Skip to content

UNION BANK SHA (shoqeria e perthithur "BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 11:19:54
JSON

NIPT: K51807801R
Administrator: Flutura Veipi
Objekti i Veprimtarisë: Të pranojë dhe të grumbullojë depozita bankare, të japë kredi; të marrë hua mjete financiare dhe të blejë ose të shesë për llogari të saj apo për llogari të klientëve; instrumente të tregut të parave, letra me vlere të borxhit, kontrata të së ardhmes dhe kontrata të së ardhmes dhe kontrata me kusht. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve; të emetojë, të pranojë dhe të administrojë mjete të pagesave; të ndërmjetësojë për transaksione monetare; të ushtrojë qira financiare.
Emërtime të tjera Tregtare: UNION BANK SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/05/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 883 812 264,00
Numri i pjesëve: 2 097 143
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: UNION FINANCIAR TIRANE, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 15/02/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62424002G, me seli qëndrore në Tirane Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32, Kati 3, Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake Nr.5, me administrator Elton Çollaku. Aksionarët e shoqërisë janë Eduard Shima (10%), Gjergj Misha (10%), Varuzhan Piranjani (10%), Niko Leka (35%) dhe Edmond Leka (35%). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.05.2021, terhequr nga QKB date 18.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit “UNION BANK SHA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Edmond Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues prej 35.5% te kapitalit, pasi zoteron në form direkte 1.77% dhe indirekte 35% te kapitalit te shoqerise “UNIONI FINANCIAR TIRANE” dhe “UNIONI FINANCIAR TIRANE” zoteron 96.46% te kapitalit te “UNION BANK SHA”. Data e percaktimit si pronar perfitues 17.05.2005.

Niko Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues prej 35.5% te kapitalit, pasi zoteron në form direkte 1.77% dhe indirekte 35% te kapitalit te shoqerise “UNIONI FINANCIAR TIRANE” dhe “UNIONI FINANCIAR TIRANE” zoteron 96.46% te kapitalit te “UNION BANK SHA”. Data e percaktimit si pronar perfitues 17.05.2005.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: LANDESLEASE, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 27/03/2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51629002M, me seli qëndrore në Tirane Njesia Administrative Nr. 9, Rruga "Mine Peza", Nd. 8, me administrator Rezart Ferzaj. UNION BANK SHA zotëron 100% te aksioneve të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.02.2023)

BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13/02/1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71329002E, me seli qëndrore në Tirane Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Ndërtesa 50, H.1, kodi postar 1023, me administrator Flutura Veipi. UNION BANK SHA zotëron 100% te aksioneve të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.02.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Flutura Veipi, Henri Emanuel Russell, Gazmend Kadriu, Edmond Leka, Varuzhan Piranjani, Teuta Baleta, Niko Leka, Kreshnik Dibra
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 437 punonjës (2021: 408 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 18, datë 09.01.2006 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje
I. Më datë 12.04.2019 është nënshkruar Projekt-Marrëveshja e bashkimit ndërmjet shoqërive.
Tërësia e aktiveve dhe detyrimeve të Bankës Ndërkombëtare Tregtare, të cilat do të transferohen tek UNION BANK, do të bazohen në bilancin e audituar të Bankës Ndërkombëtare Tregtare më 31.12.2018. Shoqëria përthithëse do të ketë te njëjtët aksionerë të cilët zotërojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse dhe vlera dhe numri i aksioneve nuk do të ndryshojë.
Aksionet e Bankës Ndërkombëtare Tregtare nga data e bashkimit do të konsiderohen të anulluara. Kontratat e punonjësve do të transferohen te shoqëria përthithëse.

II. Më datë 30.05.2019, u nënshkrua marrëveshja e bashkimit me përthithje të shoqërisë UNION BANK SHA (shoqëria përthithëse) me shoqërinë BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SHA ( shoqëria e përthithur). Sipas pikës 3 të Dokumentit Përfundimtar të mbylljes së Bashkimit: Data efektive e hyrjes në fuqi të bashkimit nga e cila të gjitha veprimet e Nenit 4 të Marrëveshjes të Bashkimit do të fillojnë të kenë efekt si dhe të gjitha veprimet e B. N.T.-së do të konsiderohen si veprime të U.B.- së do të jetë data 1 gusht 2019.
Kapitali i regjistruar dhe struktura e aksionerëve të UNION BANK nuk do të ndryshojë pas bashkimit prandaj ky bashkim nuk do të përfshijë dispozitat mbi raportin e këmbimit të aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.9, Sheshi Ferenc Nopçka, Ndertesa Nr.5, Kodi postar 1016

Adresa:
1) Tiranë, Kamëz, Lagjja nr 3, Bulevardi Blu rrethrrotullimi Kamëz, zona kadastrale rurale, objekt shërbimi 3 katësh, regjistruar ne regj. nr 98
2) Fier, Divjakë, Qendër Divjakë, Lushnje
3) Tiranë, Rruga e Dibrës, Përballë Medresesë
4) Tiranë, RR. IRFAN TOMINI P.8/1 SHK.2/2
5) Tiranë, Rruga Ali Demi, Përballë fushës
6) Tiranë, RESHIT COLLAKU PALL. SHALLVARE 5
7) Tirane, Kryqezimi i Bulevardit "Gjergj Fishta" me rrugen e Kavajes, Njesia Administrative Nr. 7.
8) Tiranë, Rrogozhinë, Agjensia Rrogozhinë, Pallati 82/3, shk.1, ap.2
9) Fier, SH. FITORJA ISH-HOTEL TURIZMI
10) Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu, (Përballë Ministrisë Kulturës Rinisë dhe Sporteve)
11) Tirane, Rruga Komuna e Parisit
12) Korçë, Pogradec, Lagjia 1, Bulevardi Reshit Çollaku, Kapa Center
13) Korçë, SHESHI I DEMOKRATEVE
14) Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Ismail Qemali, pallati nr 32, shkalla 1
15) Lezhë, Laç, KURBIN LAGJIA 1
16) Tiranë, Rruga e Durrësit, Njësia Nr.1, Pallati 7
17) Durrës, Rruga Egnatia/4, Apartamenti Nr. 2
18) Durrës, Rruga 9 Maji, Nr.14
19) Tiranë, BUL. ZOGU I-PERBALL STAC.TRENIT
20) Tiranë, Kavajë, Rruga Kryesore
21) Elbasan, BUL. QEMAL STAFA - PALL. 15
22) Lezhë, Rruga Besëlidhja
23) Kukës, LAGJIA 5
24) Fier, Lushnje, Lagjja Kongresi (Godina Në Krah Të Bashkisë)
25) Vlorë, Lagjja Lef Sallata
26) Durrës, Fushë Krujë, Sheshi Xhorxh Ë Bush, tek pallati me hark në qendër të qytetit të Fushë Krujës.
27) Shkodër, "13 DHJETORI" L "QEMAL STAFA"
28) Tiranë, Rruga e Durrësit, pallati Hawai, Laprakë
29) Tiranë, Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit.
30) Berat, LAGJIA "22 TETORI"

Faqja Web:
https://www.unionbank.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti I themelimit dhe Statuti I Union Bank
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 20.03.2012
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 18.04.2018
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 17.08.2009
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 02.05.2018
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 11.11.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 12.12.2013
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 30.06.2015
Marreveshja e bashkimit me perthithje 30.05.2015
Marreveshje transferimi aksionesh 07.06.2019
Marreveshje e transferimit te aksioneve 12.12.2019
Marreveshje e transferimit te aksioneve 07.12.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.02.2023
Marreveshje e transferimit te Aksioneve date 07.12.2021
Vendim i Asamblese se Aksionareve, Zmadhim Kapitali date 27.07.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet Shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 090 545 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 237 392 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 573 590 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 878 942 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 650 505 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 406 752 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 210 062 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 441 213 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 248 698 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 69 513 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 13 815 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 384 867 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 958 430 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 795 404 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 394 221 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 227 500 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 938 734 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 771 185 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 642 868 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 436 076 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 173 211 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 014 669 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P.Nikolli