Skip to content

KLODIODA Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-28 08:47:45
JSON

NIPT: K51813002H
Administrator: Ylli Karapici
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, supervizion, kolaudim të objekteve në fushën e ndërtimit dhe infrastrukturës si dhe punime gjeodezie, konsulencë juridike & teknike për investitorë ose sipërmarrës të huaj ose vendas. Investim, ndërtim dhe administrim në fushën e hotelerisë, turizmit dhe ndërtimit. Investim dhe aktivitet tregtar në bare, restorante dhe njësi tregtare të çdo lloj artikulli. Import - eksport të artikujve të të gjitha llojeve. Dhënie ose marrje objektesh, aktivitetesh, trojesh, tokash bujqësore, pyje, kullota, me qira ose në administrim.
Emërtime të tjera Tregtare: KLODIODA shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/05/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 49 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “AFL”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar koncesionare për “Projektimin, ndertimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier”, e themeluar me date 18/01/2023 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M31409051C, me adrese aktuale ne Tirane Rruga "Murat Toptani" nr.3-Tirane, me administrator Avni Sinakoli. “KLODIODA” zotëron 0.8% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.02.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, Nr. 118, kati 3, Zyra Nr 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.07.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 10.12.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 10 671 554,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 46 149 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 39 690 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 128 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 652 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 36 183 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 500 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 050 690,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 58 255 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 57 638 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 437 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:35 502 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:66 206 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:59 072 927,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 166 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:22 095 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:71 638 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:75 891 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 468 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 85 575 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 121 292 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 53 651 878,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli