Skip to content

CREDINS INVEST

JSON

NIPT: K52311009R
Administrator: Estela Koçi
Objekti i Veprimtarisë: Mbledhja dhe investimi i fondeve të pensioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10197, date 10.12.2009: "Për fondet e pensionit vullnetar", akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, si dhe në përputhje me parimin e shpërndarjes së riskut (diversifikim), për ofrimin e përfitimeve të pensionit për personat që bashkohen në fondin e pensionit. Kryerja e pagesave të pensionit. Për arritjen e këtij qëllimi, shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me persona juridikë dhe fizikë brenda dhe jashtë vendit të cilët kanë të njëjtin qëllim. Themelimi dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, që ushtrohet në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10198, date 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive", akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, ligjit nr.9879, datë 21.02.2008, "Për titujt", si dhe të çdo parashikimi të përcaktuar në legjislacionin në fuqi, të lidhur me emetimin dhe shitjen e kuotave dhe të aksioneve; dhe shlyerjen e kuotave; administrimin e aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive; marketimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shitjen e kuotave në fondet e investimit ose të aksioneve në shoqëritë e investimit; kryerjen e detyrave administrative, që përcaktohen në ligj dhe në akte nënligjore të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipermarrjeve të Investimeve Ko
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31.10.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 74 723 993,00
Numri i pjesëve: 182 253
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Banka Credins sh.a.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Vjosa Mujo, Estela Koçi, Eugen Nuri, Admir Ramadani, Egi Santo.
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Nr. 5, Rruga Nikolla Tupe Nr. 1, Kati 3.

Adresa:
TIRANE Kryqezimi i rruges Deshmoret e Kater Shkurtit me rrugen Ismail Qemali, Prane bankes "Credins"

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -12 177 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -11 622 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -9 521 216,00