Skip to content

EURO - TIRANA STUDIO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-12 12:20:00
JSON

NIPT: K61822002H
Administrator: Folitjana Puravelli
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi i ndertimeve civile, veprave te artit, dizaijn, tregeti, imp-eks
Emërtime të tjera Tregtare: EURO - TIRANA STUDIO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/04/2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pasiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 07.03.2011, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos Pushimi i perkohshem i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 01.04.2013, në bazë të Vertetimit Nr.11174Prot te leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, ku vertetohet se subjekti “EUROTIRANA STUDIO”me NIPT K61822002H, sipas te dhenave te sistemit informatik ka kaluar ne regjistrin pasiv ne daten 22 Maj 2012. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u bë "Pasiv"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane VASO PASHA ISH P BOGDANI

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Kontratë themelimi dhe Statut i Shoqërisë
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 12.02.2004
Kontratë Shitblerje datë 03.12.2004
Kontratë Shitblerje datë 17.04.2009
Kontratë Shitblerje datë 27.10.2009
Kontratë Shitblerje datë 27.10.2010
Drejtoria e Përgjithshme e tatimeve, Vërtetim datë 01.04.2013
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli