Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bardhyl Hysenbelliu
Rezultate gjithsej: 5

2RC ( ish "2R - CONSTRUCTION" )

K82303007K
(Ndertim, projektim dhe zbatim i objekteve civile, industriale, turistike, bujqesore etj.Restaurimi i godinave dhe objekteve te ndryshme civile, industrial, dhe veshje fasade.Punime dheu e transport, punime mura)

Tirane -6665859 ALL

JDS

L38912401L
(Studim, projektim e ndërtim të ndërtesave publike, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, rehabilitimin e veprave uj)

Skrapar ALL

TC Consult sh.p.k

L71813012R
(Shoqeria do te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nepermjet telefonise per llogari te saj dhe/ose per llogari te te treteve ne territorin e Shqiperise si dhe ne çdo vend t)

Tiranë ALL

HBC Solutions

L91626028S
(Studime tregu e analiza marketingu. Shërbime në fushën e marketingut, tele-marketingut, web marketing etj. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe të marketingut nëpërmjet telefonit dhe inter)

Tiranë ALL

SDSART

M32108038J
(Bar-Kafe, Restorant, Pasticeri e të ngjashme. Në fushën e import-eksportit, prodhimit dhe tregtimit të të gjitha mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, e blegtorale, fruta-perime, kafe e nënprodu)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni