Skip to content

3A - PROFILE (ish "3A PROFILE")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 12:14:26
JSON

NIPT: K71704022V
Administrator: Asiap Gruda
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport i pjeseve te kembimit per mjete transporti dhe makineri te te gjitha llojeve. Import eksport, tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit,profile hekuri,llamarine,hekur,çimento,tulla,etj. Projektimi,ndertimi i veprave civile,industriale,turistike,restaurime,ndertime rrugore,ndertime vepra arti rrugore dhe hekurudhore,ndertime hidroteknike,punime mbrojtese e sistemim hidraulik, etj. Import dhe tregti artikuj ushqimor me shumice dhe pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: 3A - PROFILE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/03/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 400 000,00
Numri i pjesëve: 31 400
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Vaqarr Kamion Tip Renault me Targë AA 254 ZX
II. Tirane Furgon tip Fiat Ducato TR 5294 T
III. Tirane Vaqarr Kamion me Vinç, Tipi Fiat me Targë AA 523 GO
IV. Tirane Furgon Iveco me targe TR 5296 T
V. Tirane Kamion Tip Man, TR 3850 N
VI. Tirane Kamion Iveco me targe AA935BM 1041
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vaqarr LALM Godina Nr.1, Pasuria Nr.100/9, Zona Kadastrale 2376, Vol.4, Fq.125.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash datë 20.02.2008
Kontratë Shitje Kuotash datë 28.05.2008
Kontratë Shitje Kuotash datë 08.02.2016
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 01.12.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 146 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 474 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 627 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 52 784 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 26 787 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 584 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 722 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 033 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 34 350 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 21 376 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 16 617 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 12 567 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 15 336 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:71 512 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:44 333 965,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:70 240 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:167 931 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:118 348 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 318 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:42 247 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 49 104 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 184 076 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 186 183 541,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 104 998 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 110 963 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 142 982 606,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli