Skip to content

Mi-Le-Ge- H
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-08 08:50:24
JSON

NIPT: K71911502J
Administrator: Ilir Hasa
Objekti i Veprimtarisë: Hapje dhe funksionim te linjave te qepjes dhe perpunimit te konfeksioneve. -Import dhe eksport te lendeve te para si: stofra, lekure, inkelite e aksesoreve te tjere ne funksion te prodhimit te konfeksioneve.-Import te makinerive per prerje, qepje hekurosje e ambalazhim te konfeksioneve. -Qepje konfeksionesh me material te vete shoqerise. Prodhim e tregtim me pakice ose shumice te artikujve tekstile te prodhuara ne linjet e saj ose te marre nga te trete, per llogari te saj ose te te treteve. -Import dhe tregtim te makinave, pjese kembimi, goma, pajisje elektroshtepijake, hidrosanitare, elektrike etj. -Tregtimin e artikujve industriale, ushqimore si dhe tregtimin e tyre me shumice e pakice. Dhenie ambjente me qira. Sherbime stamperie, grafike, konsulence teknike. Transport nderkombetar ne menyre tokesore dhe detare, edhe per te trete. Shitblerje mjetesh lundrimi, sendesh me vlere, automjete, pasuri te paluajtshme, kuota ose aksione te Shoqerive te tjera, huadhenie, bar-kafe, restorant, palester dhe sherbime te tjera. Veprimtari ndertimi, blerje ndertesash industriale, rurale dhe banimi, per perdorim te drejtperdrejte dhe gjithashtu per t'i dhene ato me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: Mi-Le-Ge-H
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/06/2007
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 460 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Lagjja nr.14, Rruga At.Gjergj Fishta, pasuria nr.4/609, zona kadastrale 8515, Durres

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.07.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 15.04.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 5 654 697,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 685 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 535 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 554 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 133 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 749 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 519 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 285 496,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 422 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 780 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 254 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 285 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 307 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 9 069 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:106 479 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:130 086 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:98 265 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:104 984 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:95 792 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:64 860 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:52 105 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:48 135 117,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 46 947 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 582 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 57 050 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 32 522 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 32 421 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 36 057 093,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli