Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilir Hasa
Rezultate gjithsej: 5

SESA

J66902067B
(Shpërndarje të energjisë elektrike.)

Shkodër ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Mi-Le-Ge- H

K71911502J
(Hapje dhe funksionim te linjave te qepjes dhe perpunimit te konfeksioneve. -Import dhe eksport te lendeve te para si: stofra, lekure, inkelite e aksesoreve te tjere ne funksion te prodhimit te konfeksioneve.)

Durres 3285496 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MAREN

K81318518N
(Investime dhe menaxhim ne ndertim, Ndertime, Importeksport, Agjensi imobilare.)

Durres 21030699 ALL

MAREN BUSS

L41720501P
(Aktivitet ne fushen e transportit, transportit te udhetareve( transportit urban brenda dhe jashte Shqiperise), ne fushen e tregtise, eksport- import, shitje-blerje te ndryshme te mjeteve ( mjete autotransporti))

Durrës 544676 ALL

AMAD Consulting

M27325201V
(Studim, Projektim, Mbikqyrje, Kolaudim, Ristrukturime, Pergatitje dokumentacioni, Administrim, Vleresime, Ekspertiza, Anal iza, Certifikime, Trajnime, Krijim te dhenash digitale etj, per: Objekte sociale dhe)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni