Skip to content

RAPO'S RESORT HOTEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-03 09:03:21
JSON

NIPT: K76626209I
Administrator: Thanas Rapo
Objekti i Veprimtarisë: Eksport-import dhe tregtimi me shumice dhe pakice te mallrave industrial dhe ushqimore,elektroshtepiake,makina,hapje servisi.Ngritja dhe administrim i bareve ,restoranteve,hotelerive si dhe aktivitete te tjera ndihmese te ndervarura apo ne funksion te aktivitetit te mesiperm.Transport dhe spedicion per vete dhe te trete.
Emërtime të tjera Tregtare: RAPO'S RESTORT HOTEL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/08/2006
Rrethi: Himarë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Me datë 19.10.2021, me anë të Urdherit Nr.6094 Prot., lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit si me poshte: Qendra Kombetare e Biznesit, te vendose masen e sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit , si me poshte: - Te vendose sekuestro konservative mbi 20% te kuotave qe zoteron debitori, Napolon Nasho Rapo I dtl. 03.10.1955 tek Shoqeria RAPO’S RESORT HOTEL Sh.p.k pajisur me Nipt K76626209I, ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore Himare

Adresa:
Vlore Himare, Rruga Nacionale Himare-Sarande Km I, Lagjja Potam, Objekt Nr.1952

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 19.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 912 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 845 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 552 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 827 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 474 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 371 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 424 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 176 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 808 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 564 452,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 553 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 333 208,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 558 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 827 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:41 320 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:42 092 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:25 061 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:28 115 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:29 259 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:27 534 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 072 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 007 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 695 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 574 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 573 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 893 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 6 025 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 6 270 892,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli